Publikacije

Turistička organizacija Grada Novog Sada je kreirala, priredila i izdala više od 100 publikacija na čak 18 različitih svetskih jezika. Ovo je samo deo naših publikacija koje smo samostalno osmislili i objavili. U narednom periodu nas očekuju nove, koje će biti plod nekih budućih terenskih istraživanja. Publikacije Turističke organizacije Grada Novog Sada su zaštićene autorskim pravima i neovlašćena kopiranja i distribucije su zabranjene.

Novi Sad za početnike
Knjiga Kulturno turistički vodič
Vodič
Novosadski vinski put
Slikovnica Novi Sad grad golubijeg srca
Knjiga Ženska imena Novog Sada
Oseti duh Novog Sada
Tramvajem i železnicom kroz Novi Sad
Mapa Ustanička Fruška gora
Pamflet Turističke atrakcije
Pamflet Petrovaradinska tvrđava
Pamflet Sremski Karlovci
Turistička mapa
Mapa Petrovaradinske tvrđave
Mapa Oseti duh Fruške gore