Javne nabavke

Plan Javnih nabavki Turističke organizacije Grada Novog Sada za 2021. godinu, preuzmite OVDE.
Prva izmena Plana Javnih nabavki Turističke organizacije Grada Novog Sada za 2021. godinu, preuzmite OVDE.
Druga izmena Plana Javnih nabavki Turističke organizacije Grada Novog Sada za 2021. godinu, preuzmite OVDE.
Treća izmena Plana Javnih nabavki Turističke organizacije Grada Novog Sada za 2021. godinu, preuzmite OVDE.
Četvrta izmena Plana Javnih nabavki Turističke organizacije Grada Novog Sada za 2021. godinu, preuzmite OVDE.
Odluka o dodeli ugovora – JNOP Usluge reklame i promocije putem elektronskih medija, putem društvenih mreža i portala 2021
Odluka o dodelu ugovora – JNOP Usluge reklame i promocije putem štampanih medija 2021
Odluka o dodelu ugovora – JNOP Usluge reklame i promocije putem bilborda 2021
Odluka o dodelu ugovora – JNOP Pružanje usluga transporta kombijem 2021
Odluka o dodelu ugovora – Usluge reklame i promocije putem tripadvajzera 2021
Odluka o dodelu ugovora – JNOP Usluge posredovanja pri obezbeđivanju hotelskog smeštaja i prevoza za službena putovanja 2021
Odluka o dodelu ugovora – JNOP Projekat analize stavova i ponašanja domaćih i stranih turista 2021
Odluka o dodelu ugovora – JNOP Usluge štampe 2021
Odluka o dodelu ugovora – JNOP Produkcija video spotova 2021

2022. godina
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke 14.04.2022 preuzmite OVDE.
Plan Javnih nabavki Turističke organizacije Grada Novog Sada za 2022. godinu, preuzmite OVDE.
Prva izmena Plana Javnih nabavki Turističke organizacije Grada Novog Sada za 2022. godinu
Odluka o dodelu ugovora – JNOP Usluge reklame i promocije putem elektronskih medija, putem društvenih mreža 2022
Odluka o dodelu ugovora – JNOP Usluge reklame i promocije putem elektronskih medija, putem portala 2022
Odluka o dodeli ugovora – Pregovarački postupak – Usluge reklame i promocije putem Trip Advisor-a 2022
Odluka o dodelu ugovora – Usluge štampe 2022
Odluka o dodeli ugovora JNOP Usluge reklame i promocije putem bilborda – city ligh panoa
Druga izmena Plana Javnih nabavki Turističke organizacije Grada Novog Sada za 2022. godinu
Treća izmena Plana Javnih nabavki Turističke organizacije Grada Novog Sada za 2022. godinu
Četvrta izmena Plana Javnih nabavki Turističke organizacije Grada Novog Sada za 2022. godinu

2023. godina

Plan Javnih nabavki Turističke organizacije Grada Novog Sada za 2023. godinu, preuzmite OVDE.
Odluka o izmeni plana JN 22.03.2023.
Odluka o drugoj izmeni plana JN 13.04.2023.
Odluka o trećoj izmeni plana JN 21.06.2023.
Odluka o četvrtoj izmeni plana JN 07.07.2023.
Odluka o petoj izmeni plana JN 10.07.2023.
Odluka o šestoj izmeni plana JN 17.08.2023.
Odluka o sedmoj izmeni plana JN 18.08.2023.
Odluka o osmoj izmeni plana JN 02.10.2023.
Odluka o devetoj izmeni plana JN 16.11.2023.

2024. godina
1. PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
2. Uputstvo o bližem uređivanju postupka nabavki na koje se ne primenjuje ZJN
Plan Javnih nabavki Turističke organizacije Grada Novog Sada za 2024. godinu, preuzmite OVDE.
Prva izmena Plana javnih nabavki, preuzmite OVDE.

Javna nabavka Plan Javnih nabavki Turističke organizacije Grada Novog Sada za 2021. godinu

Plan Javnih nabavki Turističke organizacije Grada Novog Sada za 2021. godinu, preuzmite OVDE.

Javna nabavka JNMV 06/20 Usluge posredovanja pri rezervaciji za korišćenje ugostiteljskih usluga restorana.

JNMV 06/20 Usluge posredovanja
pri rezervaciji za korišćenje ugostiteljskih usluga restorana.

Poziv za podnošenje ponuda 06-20

Konkursna dokumentacija za 06-20

Odluka o dodeli ugovora JNMV 06 2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 06-20

Javna nabavka 05/20 Pružanje usluga transporta putničkim automobilom, kombijem i autobusom

Javna nabavka JNMV 04/20 Usluge posredovanja pri obezbedjivanju hotelskog smestaja i prevoza za sluzbena putovanja u zemlji i inostranstvu

Javna nabavka JNOP 01/20 Usluge reklame i promocije putem društvenih mreža

Javna nabavka JNMV 17/19 -Projekat analize stavova i ponašanja domaćih i stranih turista

Javna nabavka JNMV 16/19 - Zakup administrativne i elektronske opreme

JNMV 16/19 – Zakup administrativne i elektronske opreme za potrebe nastupa TONS-a na sajmu turizma u Novom Sadu i sajmu turizma u Beogradu, oblikovana po partijama od 1 do 2

Konkursna dokumentacija JNMV 16/19

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 16/19

Odluka o dodeli ugovora JNMV 16/19

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 16/19 – partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 16/19 – partija 2

Javna nabavka JNMV 15/19 -Usluge posredovanja pri rezervaciji za korišćenje usluga reprezentacije

JNMV 15/19 -Usluge posredovanja pri rezervaciji za korišćenje usluga reprezentacije – obezbeđivanje smeštaja za poslovne partnere (novinare, turooperatere, poslovne saradnike i dr.).

Konkursna dokumentacija JNMV 15/19

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 15/19

Odluka o dodeli ugovora JNMV 15/19

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 15/19

Javna nabavka JNMV 14/19 -Produkcija video spotova za potrebe promocije Grada Novog Sada

Javna nabavka JNOP 13/19 -Nabavka izlagačkog info pulta za info centar

Javna nabavka JNMV 12/19 Predmet javne nabavke: Usluge – Produkcija video spotova za potrebe promocije Grada Novog Sada.

Predmet javne nabavke: Usluge – Produkcija video spotova za potrebe promocije Grada Novog Sada.

Konkursna dokumentacija JNMV 12/19

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 12/19

Odluka o obustavi postupka JNMV 12/19

Obaveštenje o obustavi postupka JNMV 12/19

Javna nabavka JNMV 11/19 Nabavka i izgradnja montažno demontažnog info centra

Predmet javne nabavke: radovi – Nabavka i izgradnja montažno demontažnog info centra, šifra javne nabavke: JNMV 11/19.

Konkursna dokumentacija JNMV 11/19

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 11/19

Odluka o dodeli ugovora JNMV 11/2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru ЈNMV 11/2019

Javna nabavka JNMV 10/19 Predmet javne nabavke: Usluge – Usluge pres klipinga.

Javna nabavka JNMV 08/19 : Usluge posredovanja pri rezervaciji za korišćenje ugostiteljskih usluga restorana

JNMV 08/19 : Usluge posredovanja pri rezervaciji za korišćenje ugostiteljskih usluga restorana.

Konkursna dokumentacija JNMV 08/19

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 08/19

Odluka o dodeli ugovora JNMV 08/19

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 08/19

Javna nabavka JNMV 07/19 - Usluge angažovanja radnika na poslovima turističkog informatora

Javna nabavka JNOP 03/19 - Usluge reklame i promocije putem elektronskih medija i izrade kreativnih rešenja, vizuala, kratkih tekstova

Usluge reklame i promocije putem elektronskih medija i izrade kreativnih rešenja, vizuala, kratkih tekstova (copy-a), šifra: JNOP 03/19.

Konkursna dokumentacija JNOP 03/19

Poziv za podnošenje ponuda JNOP 03/19

Dodatna pitanja i pojasnjenja JNOP 03/19

Odluka o dodeli ugovora JNOP 03/19

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNOP 03/19

Javna nabavka JNMV 02/19 – Predmet javne nabavke: Usluge posredovanja pri obezbeđivanju hotelskog smeštaja i prevoza

JNMV 02/19 – Predmet javne nabavke: Usluge – Usluge posredovanja pri obezbeđivanju hotelskog smeštaja i prevoza za službena putovanja u zemlji i inostranstvu

Konkursna dokumentacija JNMV 02/19

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 02/19

Dodatna pitanja i pojašnjenja JNMV 02/19

Odluka o dodeli ugovora JNMV 02/19

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 02/19 – partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 02/19 – partija 2

Javna nabavka JNMV 01/19 – Pružanje usluga transporta putničkim automobilom, kombijem i autobusom.

Javna nabavka Zakup administrativne i elektronske opreme za potrebe nastupa TONS-a na sajmu turizma u Beogradu, šifra: JNMV 16/18.

Zakup administrativne i elektronske opreme za potrebe nastupa
TONS-a na sajmu turizma u Beogradu, šifra: JNMV 16/18.

Konkursna dokumentacija JNMV 16/18

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 16/18

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JNPP 10/18

JAVNA NABAVKA DOBARA – NABAVKA MAGAZINA “HELLO! TRAVEL: NOVI SAD”

OBAVEŠTENjE O POKRETANjU POSTUPKA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

Javna nabavka JNOP 09/18

Javna nabavka JNMV 06/18

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – ZAKUP ADMINISTRATIVNE I ELEKTRONSKE OPREME ZA POTREBE NASTUPA TONS-A NA SAJMU TURIZMA U NOVOM SADU, ŠIFRA: JNMV 06/18

Poziv za podnošenje ponude JNMV 06/2018

Konkursna dokumentacija JNMV 06/2018

Javna nabavka JNMV 05/18

Javna nabavka JNMV 04/18

ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – USLUGE REKLAME I PROMOCIJE PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA, ŠIFRA: JNMV 04/18

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatna pitanja i pojašnjenja 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JNMV 03/18

Javna nabavka JNMV 02/18

ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – PRUŽANJE USLUGA TRANSPORTA PUTNIČKIM AUTOMOBILOM, KOMBIJEM (TERETNIM, PUTNIČKIM) I AUTOBUSOM, ŠIFRA: JNMV 02/18

Poziv za podnošenje ponuda-JNMV 02/18

Konkursna dokumentacija-JNMV 02/18

Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1

Odluka o dodeli ugovora JNMV 02/18

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 02/18

Javna nabavka JNMV 01/18

ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – USLUGE POSREDOVANJA PRI OBEZBEĐIVANJU HOTELSKOG SMEŠTAJA I PREVOZA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVO, ŠIFRA: JNMV 01/18

Poziv za podnošenje ponuda-JNMV 01/18

Konkursna dokumentacija-JNMV 01/18

Odluka o dodeli ugovora JNMV 01/18

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 01/18 partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 01/18 partija 2

Javna nabavka JNPP 12/17

JAVNA NABAVKA USLUGA – ОTKUP TIRАŽА PUBLIKАCIЈЕ “NОVI SАD: ЕVRОPSKА PRЕSTОNICА KULTURЕ 2021; ЕVRОPSKА PRЕSTОNICА MLАDIH 2019”

Obaveštenje o pokretanju postupka JNPP 12/17

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora JNPP 12/17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNPP 12/17

Javna nabavka JNMV 11/17

Javna nabavka JNOP 10/17

Javna nabavka JNMV 09/17

JAVNA NABAVKA DOBARA – ZAKUP ADMINISTRATIVNE I ELEKTRONSKE OPREME ZA SAJMOVE I MANIFESTACIJE NA KOJIMA UČESTVUJE TONS, ŠIFRA: JNMV 09/17

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora JNMV 09 2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 09/17

Javna nabavka JNPP 08/17

Javna nabavka usluga – projekat promocije turističke ponude grada Novog Sada putem specijalnog izdanja travel magazina “HELLO! TRAVEL: NOVI SAD”

Obaveštenje o pokretanju postupka JNPP 08/17

Konkursna dokumentacija JNPP 08/17

Odluka o dodeli ugovora u postupku JNPP 8/17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JNMV 07/17

Usluge reklame i promocije putem štampanih medija

Konkursna dokumentacija JNMV 07/17

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 07/17

Prva izmena konkursne dokumentacije JNMV 07/17

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora JNMV 07/17

Obaveštenje o dodeli ugovora JNMV 07/17

Rok za podnošenje ponuda je do 31.05.2017 do 14 časova, a otvaranje ponuda će izvršiti 31.05.2017 godine u 15 časova.

Javna nabavka JNMV 06/17

Usluge štampanja

Konkursna dokumentacija JNMV 06/17

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 06/17

Odgovori na pitanja

Odgovor na pitanja ponuđača 1

Odgovor na pitanja ponuđača 2

Izmene

Prva izmena konkursne dokumentacije – usluge štampanja

Odluka o dodeli ugovora JNMV 06/17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 06/17

Rok za podnošenje ponuda 24.05.2017 godine do 13 časova. A otvaranje će se obaviti u 14 časova.

*Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Novi rok je 25.05.2017 do 14 časova, a otvaranje će se obaviti istog dana odnosno 25.05.2017 godine u 15 časova.

Javna nabavka JNMV 05/17

Usluge reklame i promocije putem elektronskih medija

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 05/17

Konkursna dokumentacija JNMV 05/17

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 05/17

Rok za podnošenje ponuda je 24.05.2017 godine. A otvaranje će se obaviti
24.05.2017 godine u 15 časova.

Javna nabavka JNMV 04/17

Usluge reklame i promocije putem štampanih medija

Konkursna dokumentacija JNMV 04/17

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 04/17

Obaveštenje o produženju roka JNMV 04/17

Prva izmena konkursne dokumentacije JNMV 04/17

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke JNMV 04/17

Odluka o obustavi postupka JNMV 04/17

Rok za podnošenje ponuda je 04.05.2017 do 13 časova, dok je otvaranje ponuda u 14 časova.

Izmena roka:

Ponude se smatraju blagovremenim ukoliko budu primljene do 05.05.2017 godine do 13 časova. Otvaranje ponuda je 05.05.2017 godine u 14 časova. Izmene su vrsenu u vezi sa nacinom placanja.

Javna nabavka JNMV 03/17

,,Usluge reklame i promocije putem bilborda i siti lajtova”

Konkursna dokumentacija JNMV 03/17

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 03/17

Odgovor na pitanja ponuđača JNMV 03/17

Odluka o dodeli ugovora JNMV 03/17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 03/17

Rok za podnošenje ponuda je do 20.04.2017 godine do 12 časova, a otvaranje ponude je 20.04.2017 godine u 13 časova.

Javna nabavka JNMV 02/17

Konkursna dokumentacija JNMV 0217

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 02/17

Odgovori na pitanja ponuđača JNMV 02/17

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odgovor na pitanje ponuđača drugo

Druga izmena konkursne dokumentacije

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda drugi

Odgovor na pitanje ponudjaca trece

Odluka o dodeli Ugovora JNMV 02 2017 Partija 1

Odluka o dodeli Ugovora JNMV 02 2017 Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za 02-17 P1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za 02-17 P2

Rok za podnošenje ponuda je 17.02.2017 godine do 12 časova, a otvaranje ponuda je 17.02.2017 godine u 12 časova i 15 minuta.

Novi rok za podnošenje ponuda je do 20.02.2017 godine do 14 časova, a otvaranje ponuda je 20.02.2017 godine u 15 časova.

Novi rok za podnošenje ponuda je do 21.02.2017 godine do 14 časova, a otvaranje ponuda je 21.02.2017 godine u 15 časova.

Javna nabavka JNMV 01/17

Konkursna dokumentacija JNMV 01/17

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 01/17

Odgovori na pitanja ponuđača

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Rok za podnošenje ponuda je 09.02.2017 godine do 12 časova, a otvaranje ponuda je 09.02.2017 godine u 12 časova I 15 minuta.

Javna nabavka JNMV 03/2015

Poziv za podnošenje ponude JNMV 03/2015

Konkursna dokumentacija JNMV 03/2015

Rok za podnošenje ponuda je 02.11.2015 do 12 časova.

Javna nabavka JNMV 02/2015

Javna nabavka male vrednosti usluge restorana sa tradicionalnom hranom

Poziv za podnošenje ponude JNMV 02 2015

Konkursna dokumentacija nabavka usluge restorana JNMV 02 2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 0202015

Rok za podnošenje ponuda 29.06.2015. do 12 časova

Javna nabavka JNOP 01/2015

Javna nabavka u otvorenom postupku JNOP 01 2015

Poziv za podnošenje ponude JNOP 01 2015

Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku JNOP 01 2015

Obaveštenje o zaključenju ugovora JNOP 01 2015

Rok za podnošenje prijava je 10.06.2015. do 12 časova