Informator o radu Turističke organizacije Grada Novog Sada

Informator o radu Turističke organizacije Grada Novog Sada, pripremljen je na osnovu člana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Službeni glasnik PC”, br.120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 i 105/2021), a u skladu sa Uputstvom za objavljivanje informatora o radu državnog organa (“Službeni glasnik PC”, broj 68/2010 i 10/2022 – dr. uputstvo).

Informator o radu Turističke organizacije Grada Novog Sada možete preuzeti OVDE.

Informator o radu Turističke organizacije Grada Novog Sada, ažuriran mart 2023. godine, možete preuzeti OVDE.

Informator o radu Turističke organizacije Grada Novog Sada, ažuriran oktobar 2023. godine, možete preuzeti OVDE.

1. Informator o radu januar 2024

2. Informator o radu februar 2024

Informator o radu – poverenikc