Kultura

Novi Sad na obali Dunava, naslonjen na Petrovaradinsku tvrđavu je grad raznolikog i bogatog kulturnog nasleđa i zajedničke baštine Srba i mnogih drugih naroda. Središte je srpske kulture i stvaralaštva, sa Maticom srpskom kao najstarijom srpskom kulturnom i naučnom institucijom. Iako oslonjen na materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu stvorenu u prošlim vekovima, Novi Sad je grad budućnosti. Moderan, univerzitetski, kulturni, turistički, naučni, politički i administrativni centar AP Vojvodine. Grad muzeja, galerija, pozorišta, festivala, bogate alternativne scene, Evropska prestonica kulture 2022. godine.

Novi Sad 2022 Evropska prestonica kulture

„Za Nove mostove“ glasio je slogan pod kojim je Novi Sad 2016. godine poneo najznačajniju titulu u oblasti kulture Evropske unije, titulu Evropske prestonice kulture 2022. godine. Ubrzo zatim Vlada Republike Srbije ovaj projekat proglasila je projektom od nacionalnog značaja...
Pročitaj više

Matica srpska

MATICA SRPSKA je najstarija i najuglednija kulturna i naučna institucija kod Srba. Osnovana 1826. u Budimpešti, u Novi Sad je preseljena 1864. Osnivači Matice srpske: Jovan Hadžić, Petar Rajić, Andrija Rozmirović, Gavrilo Bozitovac, Jovan Demetrović, Josif Milovuk i Đorđe Stanković...
Pročitaj više

Muzej Vojvodine

Muzej Vojvodine se nalazi u Dunavskoj ulici 35-37. U njemu se kroz arheološku, istorijsku, etnološku zbirku čuvaju i prezentuju tragovi materijalne i duhovne kulture sa prostora Vojvodine od paleolita do 20. veka. Institucija pod imenom Vojvođanski muzej nastala je 1947....
Pročitaj više

Muzej grada Novog Sada

Postаvke MUZEJA GRADA NOVOG SADA nаlаze se nа Petrovаrаdinskoj tvrđаvi (zgrаdа Topovnjаče), u Dunаvskoj ulici u Novom Sаdu: Zbirkа strаne umetnosti, u Sremskoj Kаmenici: Spomen zbirkа Jovаnа Jovаnovićа Zmаjа i Sremskim Kаrlovcimа: Zаvičаjnа zbirkа Sremski Kаrlovci. U okviru pobrojаnih postаvki...
Pročitaj više

Zbirka strane umetnosti

Dela likovne i primenjene umetnosti, nastala u Evropi i Aziji između 15. i 20. veka.Na spratu Zbirke strane umetnosti nalazi se stalna postavka gde su izloženi brojni eksponati iz legata dr Branka Ilića, novosadskog lekara i kolekcionara.
Pročitaj više

Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Postavku čine umetnička dela i istorijski prikaz zbivanja u umetnosti Vojvodine u drugoj polovini 20. veka. Umetnički fond sadrži 2500 umetničkih radova, slika, skulptura, grafika i crteža, kako domaćih, tako i dela najpoznatijih imena svetske umetnosti.
Pročitaj više

Prirodnjačka zbirka Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode

Prirodnjačka zbirka Zavoda za zaštitu prirode nalazi se u Radničkoj ulici. Posetioci mogu videti vrlo vredne eksponate koji reprezentuju deo bogate prirodne baštine Vojvodine kroz sledeće studijske i memorijalne zbirke: geološko-paleolontološku, minerološku, entomološku, ihtiološku, herpetološku, ornitološku i teriološku. U jedan...
Pročitaj više

Svemirski muzej

Svemirski muzej je prvi tehnički muzej u Novom Sadu koji je počeo sa radom 1. decembra 2023. godine na Petrovaradinskoj tvrđavi, a njegovo osnivanje usko je povezano sa manifestacijom Kosmodrom održanom u septembru mesecu iste godine. U sastav muzeja ulaze...
Pročitaj više

Galerija Matice Srpske

Galerija Matice srpske se nalazi na Trgu galerija. Njena istorija je vezana za istoriju Matice srpske, najznačajnije kulturne institucije kod Srba i Savu Tekeliju, velikog dobrotvora koji je Matici srpskoj zaveštao celokupnu imovinu, uključujući i vrednu kolekciju portreta. Zbirka predmeta...
Pročitaj više

Spomen-zbirka Pavla Beljanskog

Spomen-zbirka Pavla Beljanskog se nalazi na Trgu galerija. Potpisivanjem darodavnog ugovora 1957. između velikog kolekcionara Pavla Beljanskog (1892-1965) i Izvršnog veća Autonomne pokrajine Vojvojvodine stvoreni su uslovi da se celokupna zbirka velike umetničke vrednosti prezentuje kao deo kulturne baštine srpskog...
Pročitaj više

Galerija likovne umetnosti Poklon-zbirka Rajka Mamuzića

Galerija likovne umetnosti Poklon-zbirka Rajka Mamuzića, nalazi se u ulici Vase Stajić. Jezgro postavke čini kolekcija umetničkih dela koju je posebnim ugovorom darovao kolekcionar Rajko Mamuzić. Postavka je uvedena u svakodnevni život Novog Sada 1974. Posetioci mogu videti dela nacionalnog...
Pročitaj više

Atelje 61

Atelje 61 je osnovan 1961. godine kao Ustanova za izradu tapiserija. Predstavlja jedinstvenu instituciju kulture u odnosu na sve muzeološke i galerijske ustanove na prostoru Zapadnog Balkana i jedinu kompleksnog tipa u Srbiji sa vlastitom produkcijom (radioničkim delom, galerijom, muzeološkom...
Pročitaj više

Srpsko narodno pozorište

Srpsko narodno pozorište, kao profesionalno i prvo kod Srba, osnovano je u Novom Sadu 1861. Počeci rada pozorišta se vezuju za aktivnost Srpske čitaonice u Novom Sadu koja je osnovala Društvo za Srpsko narodno pozorište sa ciljem da dramska i...
Pročitaj više

Újvidéki Színház / Novosadsko pozorište

Novosadsko pozorište/ Újvidéki Színház započelo je svoj život 1974. Prva predstava čije se izvođenje i uzima za početak rada pozorišta bila je Erkenjijeva »Mačja igra«. Od tada do 1985. pozorište nije imalo sopstvenu zgradu da bi useljenjem u zgradu nekadašnjeg...
Pročitaj više

Pozorište mladih

Pozorište mladih se nalazi u ulici Ignjata Pavlasa 8. Osnovano je 1931. kao Pozorište lutaka, prvo u Vojvodini i Srbiji. Godine 1936. useljeno je u novoizgrađeni Dom kralja Aleksandra I ujedinitelja. Posle Drugog svetskog rata pozorište je radilo kao Vojvođansko...
Pročitaj više

Kulturni centar Novog Sada

KULTURNI CENTAR NOVOG SADA (KCNS) je institucija kulture sa tradicijom dužom od pola veka. Pedesetih godina 20. veka su kao preteče savremenog Kulturnog centra u Novom Sadu delovale Tribina mladih i Kulturni centar mladih “Sonja Marinković” kao institucije koje su...
Pročitaj više

Kulturna stanica Svilara

Nekadašnja fabrika za bojenje svile čuva uspomenu na davna vremena kada je u Vojvodini bilo preko dva miliona stabala duda i kada se u Novom Sadu nalazila najveća fabrika svile u Ugarskoj. Ta fabrika više ne postoji ali je uvela...
Pročitaj više

Kulturna stanica Eđšeg

Zgrada kulturne stanice je izgrađena 1890. godine od strane “Novosadskog građanskog strelјačkog društva” na stogodišnjicu njegovog osnivanja. Delo je Georga Molnara, idejnog tvorca gradske kuće. Građena je u eklektičkom stilu tipičnom za kraj 19. veka. Glavna dvorana bogato je dekorisana,...
Pročitaj više