Fruška gora

Nacionalni park "Fruška gora" osnovan je 1960. kao najstariji u socijalističkoj Jugoslaviji. Na površini od oko 25.000 ha, koliko obuhvata "NP "Fruška gora", zaštićeni su jedinstveni pejzaži, vredne geološke i geomorfološke celine, retke biljne i životinjske vrste i šumski kompleksi. Sadržajnosti područja doprinose banje Vrdnik i Slankamen i jezera među kojima su za turizam značajna: Borkovac, Sot, Banja-Bruje, Moharač, Međeš. Među najznačajniju materijalnu kulturnu baštinu koja se nalazi na prostoru Nacionalnog parka "Fruška gora" možemo uvrstiti kompleks srpskih pravoslavnih manastira, vredne prostorne kulturno-istorijske celine, primere narodnog graditeljstva, etnološko nasleđe, pojedinačne spomenike kulture i znamenita mesta među kojima se, kao turistički lokaliteti na teritoriji Novog Sada izdvajaju Petrovaradinska tvrđava i Mesto bitke kod Petrovaradina. Fruška gora je područje dobrih vina gde se izdvajaju sledeći vinski centri: Irig, Banoštor, Sremski Karlovci i Šid.

Istraži
frušku
goru
i
novi sad

Digitalna mapa
fruške gore i
novog sada