Tri dana u Novom Sadu

Istražiti mnogobrojne prostore Novog Sada znači osluškivati njegove poruke multikulturalnosti, osećati glasove i lica njegovih mnogoznačnosti, nadasve otkriti slagalicu koja čeka da bude nanovo shvaćena. To nije težak zadatak, potrebno je samo zastati i ostati neko vreme u Novom Sadu. Ne možete istražiti sve novosadske priče i prostore za jedan, dva, tri dana... ali možete naslutiti neponovljivu sadržajnost novosadskih dana, srdačnost njegovih stanovnika, a sve zajedno ćete pamtiti kao iskustvo koje želite ponovo da doživite.