Impresum

Top 40 – Atrakcije

Tekst: Gordana Stojaković
Literatura/ izvori:

Marković, Živko. (2005) Petrovaradinska tvrđava i Podgrađe –Vodič. Novi Sad: Bečkerek i Muzej grada Novog Sada.

Mapa verskih zajednica Novog Sada. (2003) Novi Sad: Ekumenska humanitarna organizacija (EHO)

Spomeničko nаsleđe Srbije – Nepokretnа kulturnа dobrа od velikog i izuzetnog znаčаjа. (1998) ur. Miletа Milić. Beogrаd: Republički zаvod zа zаštitu spomenikа kulture.

Mitrović, Vladimir. Šilić, Miroslav. (2001) Graditelji Novog Sada, druga polovina XIX veka – prva polovina XX veka. Dostupno na http://www.graditeljins.wordpress.com pristupljeno: jul 2013.

Novi Sad – pogled na jevrejsku kulturnu baštinu. (2012) Novi Sad: Jevrejska opština Novi Sad.

Stojaković, Gordana. (1999) Novi Sad iz ženskog ugla. Novi Sad: Futura publikacije & Ženske studije i istraživanja.

Stojаković, Gordаnа. (2007) Turizаm Fruške gore u: Fruškа gorа. ur. Jelicа Nedić. Beogrаd: Zаvod zа udžbenike. 501-520.

Ćurčić, Slobodan. Dobrivojević, Olivera. Stojaković, Gordana. (2002). Fruška Gora-Turistički vodič. Novi Sad/Beograd: Prometej& Vojnoizdavački zavod.

Stojaković Gordana (at al.) (2005) Turistički proizvod Novi Sad kroz istoriju u: Kulturni turizam. ur. Olga Hadžić. 313-353. Novi Sad: Univezitet u Novom Sadu. PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo.

Tekstovi sa interneta:

“Neoklasicizam – Arsenije Teodorović i Pavel Đurković” http://www.galerijamaticesrpske.rs/neoklasicizam-arsenije-teodorovic-i-pavel-djurkovic.html
pristupljeno: jul 2013.

“Istoricizam”
http://www.galerijamaticesrpske.rs/istorizam.html pristupljeno: jul 2013
pristupljeno: jul 2013.

“Slikarstvo ranog baroka”
http://www.galerijamaticesrpske.rs/slikarstvo-ranog-baroka.html pristupljeno: jul 2013.

“Simbolizam – Stevan Aleksić”
http://www.galerijamaticesrpske.rs/simbolizam-stevan-aleksic.html
pristupljeno: jul 2013
.

Fruška gora

Tekst: Gordana Stojaković
Literatura:
Slobodan, Ćurčić. Novi Sad (2002). Fruška Gora-Turistički vodič. Novi Sad/Beograd: Prometej& Vojnoizdavački zavod.
Stojаković, Gordаnа. (2007) Turizаm Fruške gore u: Fruškа gorа. ur. Jelicа Nedić. Beogrаd: Zаvod zа udžbenike. 501-520.


O istoriji Novog Sada

Tekst: Gordana Stojaković

Literatura: Slobodan, Ćurčić. Novi Sad (2002). Fruška Gora-Turistički vodič. Novi Sad/Beograd: Prometej& Vojnoizdavački zavod, 43-59.

Manastiri Fruške gore

Tekst: Gordana Stojaković
Literatura/izvori:
Dаvidov, Dinko. (2007) Fruškogorskа “Svetа Gorа” u: Fruškа gorа. ur. Jelicа Nedić. Beogrаd: Zаvod zа udžbenike, 245-271.
Spomeničko nаsleđe Srbije – Nepokretnа kulturnа dobrа od velikog i izuzetnog znаčаjа. (1998) ur. Miletа Milić. Beogrаd: Republički zаvod zа zаštitu spomenikа kulture.
Stojаković, Gordаnа. (2007) Turizаm Fruške gore u: Fruškа gorа. ur. Jelicа Nedić. Beogrаd: Zаvod zа udžbenike. 501-520.
Ćurčić, Slobodan. Dobrivojević, Olivera. Stojaković, Gordana. (2002). Fruška Gora-Turistički vodič. Novi Sad/Beograd: Prometej& Vojnoizdavački zavod.
Fruškogorski mаnаstiri. Pokrаjinski zаvod zа zаštitu spomenikа kulture, Novi Sаd  http://www.pzzzsk.rs/fruskogorski-manastiri/fruskogorski-manastiri.html
pristupljeno u februaru 2015.

Petrovaradin – Istorija

Tekst: Gordana Stojaković

Literatura:
Ćurčić, Slobodan. Dobrivojević, Olivera. Stojaković, Gordana. (2002). Fruška Gora-Turistički vodič. Novi Sad/Beograd: Prometej& Vojnoizdavački zavod.

Marković, Živko. (2005) Petrovaradinska tvrđava i Podgrađe –Vodič. Novi Sad: Bečkerek i Muzej grada Novog Sada.

Zaštićena priroda

Tekst: Gordana Stojaković
Literatura/ izvor:
Stojаković, Gordаnа. (2007) Turizаm Fruške gore u: Fruškа gorа. ur. Jelicа Nedić. Beogrаd: Zаvod zа udžbenike. 501-520.
Pokrаjinski zаvod zа zаštitu prirode, Novi Sаd http://www.pzzp.rs/sr/zastita-prirode.html pristupljeno u februaru 2015