Tons Tim

O NAMA

Turistička Organizacija Novog Sada kao nosilac turističke privrede grada i najrelevantniji subjekt u ovoj oblasti privrede u skladu sa vizionarskim idejama, razvojno-strateškim poduhvatima i informativno-propagandnom delatnošću ima cilj da turistički potencijal grada postavi na pijadestal dostojan potrebama posetilaca.
Naša misija i vizija streme kulturnom, zabavnom, manifestacionom i kongresnom turizmu, u cilju propagiranja grada kao destinacije sa izuzetnim istorijskim, tradicijskim, zabavnim, poslovnim, izletničko-rekreativnim potencijalom!
Jedinstvena ponuda, vrhunska zabava i sve to uz OSMEH!
Osnova su NOVOSADSKOG TURIZMA.

Od brojnih organizacija sa kojima Turistička Organizacija Novog Sada ima saradnju, izdvajamo:

 • Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije
 • Grad Novi Sad, sekretarijat i uprava za privredu i turizam
 • Turistička organizacija Srbije
 • Turistička organizacija Vojvodine
 • Turistička organizacija Beograda
 • Turistička organizacija Zlatibor
 • Univerzitet u Novom Sadu, Departman za geografiju, turizam i hotelski menadžment
 • Univerzitet u Beogradu, Departman za ekonomiju
 • Alijansa za sport Vojvodine
 • USAID – organizacija koja pomaže konkurentne projekte u Srbiji
 • Novosadski sajam, Kongresni centar MASTER
 • IHRA (International Hotel and Restaurant Association)
 • Brojna esnafska udruženja

MISIJA TURISTIČKE ORGANIZACIJE NOVOG SADA JE:

 • promovisanje turističke ponude i uspostavljanje imidža Novog Sada kao atraktivne turističke destinacije;
 • informisanje i propagiranje turizma u gradu kao vodeću privrednu granu u skladu sa strategijom razvoja grada;
 • osnaživanje uticaja novosadskog turizma na republičkom i regionalnom nivou;
 • promovisanje kulturno-istorijskog nasleđa i tradicije Novog Sada;
 • organizovanje manifestacija koje bi zadovoljile diverzifikovane potrebe posetilaca;
 • razvijanje svesti o vrednostima grada na specijalizovanim domaćim i međunarodnim sajmovima;
 • predstavljanje turističke ponude predstavnicima vodećih svetskih medija i turooperatorima;
 • promovisanje grada Novog Sada kao “City Break” destinacije;
 • omasovljavanje konferencijskih aktivnosti;
 • afirmisanje i implementacija ugositeljskog sektora u raznovrsnu ponudu grada;
 • afirmisanje svih oblika nautičkog turizma;

VIZIJA TURISTIČKE ORGANIZACIJE NOVOG SADA JE:

 • razvoj turističke svesti svih relevantnih činilaca turističke privrede putem brojnih edukacija, konsultantskih sekcija, info-pultova u organizaciji TONS-a…
 • unapređenje kadrovske politike naše kuće u cilju postizanja viših ciljeva Organizacije putem konsulatcija, edukativnih radionica, seminara, sajmova…

 

STRUKTURA ZAPOSLENIH

PODACI O BROJU I STRUKTURI ZAPOSLENIH I RADNO ANGAŽOVANIH LICA U  TURISTIČKOJ ORGANIZACIJI GRADA NOVOG SADA

 

1. Broj sistematizovanih radnih mesta sa VII-1 stepenom stručne spreme 9
2. Broj zaposlenih na neodređeno vreme sa VII-1 stepenom stručne spreme 12
3. Broj zaposlenih na određeno vreme sa VII-1 stepenom stručne spreme 1
4. Broj angažovanih lica van radnog odnosa 0
5. Ukupa broj zaposlenih na neodređeno vreme kojima je radni odnos prestao u prethodnoj godini po bilo kom osnovu 0
6. Broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u prethodnoj kalendarskoj godini 0
7. Ukupan broj novozaposlenih na neodređno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u okviru dozvoljenog procenta od 70% u tekućoj kalendarskoj godini 0
8. Ukupan broj novozaposlenih na neodređno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika iznad dozvoljenog procenta od 70% u tekućoj kalendarskoj godini 0