Propisi iz oblasti turizma i ugostiteljstva

Identifikacioni podaci TONS-a

Preuzmite Identifikacione podatke Turističke organizacije Grada Novog Sada OVDE (PDF).

Preuzmite logo Turističke organizacije Grada Novog Sada klikom OVDE.

*Logo Turističke organizacije Grada Novog Sada podleže Copyright-u TONS-a, te bilo kakva neovlašćena distribucija, reprint ili umnožavanje istog na drugi način podleže krivičnoj sudskoj zaštiti.

 

Zakon o turizmu

Zakon o ugostiteljstvu

Odluka o boravišnoj taksi

Odluka o izmeni boravišne takse 15.07.2019.

Odluka o izmeni boravišne takse 19.10.2019.

 

 

KRATKO UPUTSTVO U VEZI SA KATEGORIZACIJOM SMEŠTAJNIH OBJEKATA, KAO I PAUŠALNIM PLAĆANJEM BORAVIŠNE TAKSE I POREZA

 

U Srbiji od 1. jula 2019. godine važe novi propisi o oporezivanju fizičkih lica – izdavalaca smeštajnih objekata u turizmu i ugostiteljstvu, kao i o plaćanju boravišne takse. Suština izmene jeste paušalno plaćanje boravišne takse i poreza u tačno utvrđenom iznosu (bez obzira na period rada i obim posla, kao što je važilo do sada), na jednostavniji i lakši način.

Obaveštenja u vezi sa oporezivanjem prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i Uredba o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse dostupni su na: https://mtt.gov.rs/turizam-i-turisticka-inspekcija/informacije-za-fizicka-lica

Fizička lica, vlasnici smeštajnih jedinica i ugostitelji, koja još uvek nisu izvršila kategorizaciju smeštajnog objekta, mogu da podnеsu zahtev za kategorizaciju kuća, apartmana, soba i seoskog turističkog domaćinstva u GRADSKOJ UPRAVI ZA PRIVREDU koja se nalazi u Rumenačkoj 110a. https://privredans.com

Svrha postupka kategorizacije je kategorizacija smeštaja i donošenje rešenja kojim se ugostiteljski objekti razvrstavaju u kategorije u skladu sa Zakonom o turizmu i Pravilnicima koji detaljnije regulišu ovu oblast.

Za više informacija u vezi sa kategorizacijom smeštaja posetite sajt: https://mtt.gov.rs/sektori/sektor-za-turizam/kategorizacija

 

Korisni sajtovi:

Ministarstvo turizma, trgovine i telekomunikacija – https://mtt.gov.rs/turizam-i-turisticka-inspekcija

Gradska uprava za privredu – https://privredans.com

Gradska poreska uprava – www.gpu.novisad.rs

Poreska uprava Republike Srbije – www.poreskauprava.gov.rs/fizicka-lica.html

Nakon izvršene kategorizacije smeštajnog objekta, Turistička organizacija Grada Novog Sada nudi mogućnost saradnje i to u vidu:

  • Besplatne promocije smeštajnog objekta na sajtu Turističke organizacije Grada Novog Sada
  • Besplatne promocije smeštajnog objekta u štampanim publikacijama
  • Besplatno izlaganje promotivnih materijala smeštajnog objekta u info centrima Turističke organizacije Grada Novog Sada
  • Besplatno preuzimanje promotivnog materijala Turističke organizacije Grada Novog Sada (brošura, mapa, pamfleta i sl.)
  • Ostalo

Smeštajni objekti zainteresovani za saradnju sa nama mogu se javiti Turističkoj organizaciji Grada Novog Sada putem sledećeg e-mail-a: tons@novisad.travel gde će im u najkraćem roku biti odgovoreno uz poslato uputstvo i Obrazac deklaracije o oglašavanju.

*Napomena: Grad Novi Sad je turističko mesto I (prve) kategorije