Ženska imena
Novog Sada

Pred Vama su kratke priče o ženama koje su doprinele društvenom razvoju grada delujući na planu obrazovanja, umetnosti, filantropije, trgovine, izdavaštva, politike, nauke i borbe za ženska prava u periodu od kraja 18. do prvih decenija 20. veka. Istovremeno, ove priče o znamenitim Novosađankama svedoče o istorijskom i kulturnom razvoju Novog Sada, o njegovim institucijama, građevinama, privrednom razvoju i trgovima i ulicama koje nose ženska imena.

Layer_1

Tekstovi koji su ovde dati rezultat su autorskog projekta Gordane Stojaković “Znamenite žene Novog Sada: istraživanje, mapiranje (re)interpretacija i valorizacija baštine žena u Vojvodini i Srbiji” deponovanog kod Zavoda za intelektualnu svojinu pod A-117/2017 dana 21. juna 2017. Citiranje: Stojaković Gordana, „Znamenite žene Novog Sada od 18. do prvih decenija 20. veka“ u: Ženska imena Novog Sada https://novisad.travel/zenska-imena-novog-sada/ Ilustracije su rad Mirjane Isakov. Fotografije: Kornelija Rakić – Veliki orao, 1907. Sultana Cijuk – Veliki orao 1898, Milica Stojadinović – Žena i svet 1926, Zorka Hovorka i Viktorija Jugović Risaković – Srpkinja, njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas. Fotografije su preuzete iz listova i časopisa s kraja 19. i početka 20. veka uz poštovanje autorskih i srodnih prava. Fotografija na naslovnoj strani: Grupa Novosađanki na čajanki Dobrotvorne zadruge Srpkinja Novosatkinja u proleće 1923. Žena i svet, 1923.