Katarina Popović Midžina

Katarina Popović Midžina (1830-1902) je prva autorka kuvara na srpskom jeziku. Ćirilični Veliki srpski kuvar sa slikama: za upotrebu srpskih domaćica objavljen je u Novom Sadu 1878. Knjiga je pisana narodnim jezikom, sjajnim stilom, a sadrži kulinarske recepte koja je lično pripremala. Iz predgovora saznajemo da je Katarini Popović, uglednoj Novosađanki poznatoj i po kulinarskoj veštini, čuvena novosadska Srpska knjižara Braće M. Popović, ponudila da sastavi kuvar i da je ona u taj posao pored ličnog iskustva unela i ono njene majke Nančike Petrović, kao i svojih prijateljica, te najbolje od objavljenih recepata u inostranim kuvarima i časopisima. Knjiga je doživela veliki uspeh, a bila je (uz mnoge izmene) pored prvog izdanja štampana u više navrata i to: 1891, 19??, 1911, 1923. i 1930. Fototipska izdanja objavljena su 1990, 2007. i 2013. Tokom vremena sadržaj kuvara je menjan, a najznačajnija izmena je u četvrtom izdanju koje je za štampu, na zahtev novog izdavača, priredila novosadska književnica Mileva Simić. Tiraži ove popularne knjige su takođe impresivni. U predgovoru izdanja iz 1930. stoji da je Kuvar do tada štampan u 30.000 primeraka, te se Katarina Popović može smatrati jednom od najtiražnijih autorki štampanih knjiga na srpskom jeziku.

O privatnom životu Katarine Popović se zna da je poticala iz ugledne porodice Petrović gde je zasigurno dobila ono obrazovanje koje je priličilo devojkama iz uglednih porodica. Anka Dobrić, njena rođaka ostavila je podatak da je Katarina bila „obrazovana, vredna, darovita i vesela žena“. Zna se da se udala za Dimitrija Popovića Midžu, te je otud i nadimak Midžina koji će postati deo njenog identiteta.

Katarinu Popović je novosadska intelektualna javnost smatrala spisateljicom. To potvrđuju tekst u novosadskom Javoru iz 1891. gde je svrstana u „ženskinje koje se okušalo perom poraditi“ i knjiga Srpkinja: njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas (1913) gde se njeno ime nalazi među ženama „koje rade na književnom polju“. U spomen na Katarinu Popović Midžinu jedna ulica u Beogradu nosi njeno ime.