Adel Nemešanji /Nemessányi Adél

Adel Nemešanji /Nemessányi Adél (1857-1933) je bila pedagoškinja, prva direktorka novosadske Mađarske kraljevske državne građanske devojačke škole i osnivačica novosadskog ogranka Društva za brigu o unapređenju obrazovanja žena – Marija Doroteja (Mária Dorottya) Rođena je u Liptosentmiklošu (Liptovský Mikuláš). Školovala se u svom rodnom mestu, Bratislavi i Budimpešti. Godine 1876. primljena je za nastavnicu Devojačke građanske škole u Sekešfehervaru. Za direktorku novosadske  Mađarske kraljevske državne građanske devojačke škole imenovana je 1884.

Melhior Erdujhelji u Istoriji Novog Sada pominje Adel Nemešanji kao uspešnu upravnicu. Tako on najpre navodi da je školske 1876/7 otvoren prvi razred Mađarske kraljevske državne građanske devojačke škole. Škola je 1880. imala četiri razreda, četiri redovne i dve pomoćne učiteljice, a 1894. osam „učiteljskih snaga“, a upravnica je bila Adela Nemešanji. Uspešnost škole Erdujhelji je merio brojem upisanih učenica, pa tako je konstatovao da je njihov broj rastao iz godine u godinu, a uspeh je utoliko bio veći ukoliko se u obzir uzme činjenica da je uporedo radila i Srpska viša devojačka škola, te da su u školi sa nastavom na mađarskom jeziku „veliki broj pitomica … bile Srpkinje i Nemice“. Pozivajući se na izveštaj senatora Miše Dimitrijevića od 24. januara 1877, Vasa Stajić u Građi za kulturnu istoriju Novog Sada pominje obe novosadske više devojačke škole kroz činjenice gde se vidi da je (i pored mnogobrojnijeg nastavnog kadra i očito sadržajnije nastave u Srpskoj višoj devojačkoj školi) za Mađarsku kraljevsku državnu građansku devojačku školu vladalo veće interesovanje.

O privatnom životu Adel Nemešanji ima malo podataka. Bila je kći Janoša Nemešanjija (1832-1899), kraljevskog savetnika,  nadzornika mađarskih i slovačkih škola, uglednog člana novosadske evangeličke zajednice, koji je za zasluge na prosvetnom polju dobio mađarsko plemstvo. Austrijski car i ugarski kralj Franc Jozef I odlikovao je Adel Nemešanji „zlatnim krstom“ 1913,  a o tome izvestio novosadski Ženski svet. Dom Nemešanjijevih se, prema istraživanju Vojislava Puškara,  nalazio u današnjoj novosadskoj ulici Petra Drapšina br. 29.  Adel Nemešanji je umrla u Novom Sadu, sahranjena je 8. marta 1933. u porodičnoj grobnici Nemešanjijevih na ovomesnom evangeličko-reformatskom delu groblja u Futoškoj ulici. Podaci o grobnici Nemešanjijevih pokazuju da su tu sahranjeni Janoš Nemešanji, njegova supruga Petronela rođ. Šefranka (1834-1919) i njihova kći Adel Nemešanji. Danas jedna ulica u novosadskom naselju Veternik nosi ime Adel Nemešanji.