Јавне набавке

План Јавних набавки Туристичке организације Града Новог Сада за 2021. годину, преузмите ОВДЕ.
Прва измена Плана Јавних набавки Туристичке организације Града Новог Сада за 2021. годину, преузмите ОВДЕ.
Друга измена Плана Јавних набавки Туристичке организације Града Новог Сада за 2021. годину, преузмите ОВДЕ.
Трећа измена Плана Јавних набавки Туристичке организације Града Новог Сада за 2021. годину преузмите ОВДЕ.
Четврта измена Плана Јавних набавки Туристичке организације Града Новог Сада за 2021. годину, преузмите ОВДЕ.
Одлука о додели уговора – ЈНОП Услуге рекламе и промоције путем електронских медија, путем друштвених мрежа и портала 2021
Одлука о доделу уговора – ЈНОП Услуге рекламе и промоције путем штампаних медија 2021
Одлука о доделу уговора – ЈНОП Услуге рекламе и промоције путем билборда 2021
Одлука о доделу уговора – ЈНОП Пружање услуга транспорта комбијем 2021
Одлука о доделу уговора – Услуге рекламе и промоције путем трипадвајзера 2021
Одлука о доделу уговора – ЈНОП Услуге посредовања при обезбеђивању хотелског смештаја и превоза за службена путовања 2021
Одлука о доделу уговора – ЈНОП Пројекат анализе ставова и понашања домаћих и страних туриста 2021
Одлука о доделу уговора – ЈНОП Услуге штампе 2021
Одлука о доделу уговора – ЈНОП Продукција видео спотова 20212022. година

2022. година
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 14.04.2022 преузмите ОВДЕ.
План Јавних набавки Туристичке организације Града Новог Сада за 2022. годину, преузмите ОВДЕ.
Прва измена Плана Јавних набавки Туристичке организације Града Новог Сада за 2022. годину
Одлука о додели уговора – ЈНОП Услуге рекламе и промоције путем електронских медија, путем друштвених мрежа 2022
Одлука о додели уговора – ЈНОП Услуге рекламе и промоције путем електронских медија, путем портала 2022
Одлука о додели уговора – Преговарачки поступак – Услуге рекламе и промоције путем Trip Advisor-a 2022
Одлука о доделу уговора – Услуге штампе 2022
Одлука о додели уговора ЈНОП Услуге рекламе и промоције путем билборда – city ligh паноа
Друга измена Плана Јавних набавки Туристичке организације Града Новог Сада за 2022. годину
Трећа измена Плана Јавних набавки Туристичке организације Града Новог Сада за 2022. годину
Четврта измена Плана Јавних набавки Туристичке организације Града Новог Сада за 2022. годину

2023. година

План Јавних набавки Туристичке организације Града Новог Сада за 2023. годину, преузмите ОВДЕ.
Одлука о измени плана ЈН 22.03.2023
Одлука о другој измени плана ЈН 13.04.2023
Одлука о трећој измени плана ЈН 21.06.2023.
Одлука о четвртој измени плана ЈН 07.07.2023.
Одлука о петој измени плана ЈН 10.07.2023.
Одлука о шестој измени плана ЈН 17.08.2023.
Одлука о седмој измени плана ЈН 18.08.2023.
Одлука о осмој измени плана ЈН 02.10.2023.
Одлука о деветој измени плана ЈН 16.11.2023.

2024. година
1. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2. Упутство о ближем уређивању поступка набавки на које се не примењује ЗЈН
План Јавних набавки Туристичке организације Града Новог Сада за 2024. годину, преузмите ОВДЕ.
Прва измена Плана јавних набавки, преузмите ОВДЕ.

 

Јавна набавка ЈНМВ 06/20 Услуге посредовања при резервацији за коришћење угоститељских услуга ресторана.

ЈНМВ 06/20 Услуге посредовања
при резервацији за коришћење угоститељских услуга ресторана.

Позив за подношење понуда 06-20

Конкурсна документација за 06-20

Одлука о додели уговора ЈНМВ 06 2020

Обавештење о закљученом уговору 06-20

 

 

 

 

Јавна набавка 05/20 Пружање услуга транспорта путничким аутомобилом, комбијем и аутобусом

Јавна набавка ЈНМВ 04/20 Услуге посредовања при обезбедјивању хотелског сместаја и превоза за слузбена путовања у земљи и иностранству

Јавна набавка ЈНОП 02/20 - Услуге рекламе и промоције путем стампаних медија

ЈНОП 02/20 – Услуге рекламе и промоције путем стампаних
медија

Позив за подношење понуда за услуге рекламе и промоције путем штампаних медија

Конкурсна документација за услуге рекламе и промоције путем штампаних медија

 

Партија 1 Објављивање рекламе у часопису Bell guest
Партија 2 Објављивање рекламе у часопису Топ Србија
Партија 3 Објављивање рекламе у часопису Лепота и здравље
Партија 4 Објављивање рекламе у часопису Diplomacy and commerce
Партија 5 Објављивање рекламе у часопису Hello
Партија 6 Објављивање рекламе у часопису Туристичка призма
Партија 7 Објављивање рекламе у часопису Туристички свет
Партија 8 Објављивање рекламе у часопису Куда вечерас
Партија 9 Објављивање рекламе у дневним новинама Курир
Одлука исправка Партија 9 Објављивање рекламе у дневним новинама Курир

 

Обавештења о закљученим уговорима

Партија 1 Објављивање рекламе у часопису Bell guest
Партија 2 Објављивање рекламе у часопису Топ Србија
Партија 3 Објављивање рекламе у часопису Лепота и здравље
Партија 4 Објављивање рекламе у часопису Diplomacy and commerce
Партија 5 Објављивање рекламе у часопису Hello
Партија 6 Објављивање рекламе у часопису Туристичка призма
Партија 7 Објављивање рекламе у часопису Туристички свет
Партија 8 Објављивање рекламе у часопису Куда вечерас
Партија 9 Објављивање рекламе у дневним новинама Курир

Јавна набавка ЈНОП 01/20 Услуге рекламе и промоције путем друштвених мрежа

Јавна набавка ЈНМВ 17/19 -Пројекат анализе ставова и понашања домаћих и страних туриста

Јавна набавка ЈНМВ 16/19 - Закуп административне и електронске опреме

ЈНМВ 16/19 – Закуп административне и електронске опреме за потребе наступа ТОНС-а на сајму туризма у Новом Саду и сајму туризма у Београду, обликована по партијама од 1 до 2

Конкурсна документација ЈНМВ 16/19

Позив за подношење понуда ЈНМВ 16/19

Одлука о додели уговора ЈНМВ 16/19

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 16/19 – партија 1

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 16/19 – партија 2

Јавна набавка ЈНМВ 15/19 -Услуге посредовања при резервацији за коришћење услуга репрезентације

ЈНМВ 15/19 -Услуге посредовања при резервацији за коришћење услуга репрезентације – обезбеђивање смештаја за пословне партнере (новинаре, турооператере, пословне сараднике и др.).

Конкурсна документација ЈНМВ 15/19

Позив за подношење понуда ЈНМВ 15/19

Одлука о додели уговора ЈНМВ 15/19

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 15/19

Јавна набавка ЈНМВ 14/19 -Продукција видео спотова за потребе промоције Града Новог Сада

Јавна набавка ЈНОП 13/19 -Набавка излагачког инфо пулта за инфо центар

Јавна набавка ЈНМВ 12/19 Предмет јавне набавке: Услуге – Продукција видео спотова за потребе промоције Града Новог Сада.

ЈНМВ 12/19 Предмет јавне набавке: Услуге – Продукција видео спотова за потребе промоције Града Новог Сада.

Конкурсна документација ЈНМВ 12/19

Позив за подношење понуда ЈНМВ 12/19

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 12/19

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 12/19

 

 

Јавна набавка ЈНМВ 11/19 Набавка и изградња монтажно демонтажног инфо центра

Предмет јавне набавке: радови – Набавка и изградња монтажно демонтажног инфо центра, шифра јавне набавке: ЈНМВ 11/19.

Конкурсна документација ЈНМВ 11/19

Позив за подношење понуда ЈНМВ 11/19

Одлука о додели уговора ЈНМВ 11/2019

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 11/2019

Јавна набавка ЈНМВ 10/19 Предмет јавне набавке: Услуге – Услуге прес клипинга.

Јавна набавка ЈНМВ 08/19 : Услуге посредовања при резервацији за коришћење угоститељских услуга ресторана.

Јавна набавка ЈНМВ 07/19 - Услуге ангажовања радника на пословима туристичког информатора

Јавна набавка Услуге рекламе и промоције путем електронских медија и израде креативних решења, визуала, кратких текстова (copy-а), шифра: ЈНОП 03/19.

Услуге рекламе и промоције путем електронских медија и израде креативних решења, визуала, кратких текстова (copy-а), шифра: ЈНОП 03/19.

Конкурсна документација ЈНОП 03/19

Позив за подношење понуда ЈНОП 03/19

Додатна питања и појашњења ЈНОП 03/19

Одлука о додели уговора ЈНОП 03/19

Обавештење о закљученом уговору ЈНОП 03/19

Јавна набавка ЈНМВ 02/19 – Услуге посредовања при обезбеђивању хотелског смештаја и превоза за службена путовања у земљи и иностранству

Јавна набавка ЈНМВ 01/19 – Пружање услуга транспорта путничким аутомобилом, комбијем и аутобусом.

Јавна набавка Закуп административне и електронске опреме за потребе наступаТОНС-а на сајму туризма у Београду, шифра: ЈНМВ 16/18.

Закуп административне и електронске опреме за потребе наступа
ТОНС-а на сајму туризма у Београду, шифра: ЈНМВ 16/18.

Конкурсна документација ЈНМВ 16/18

Позив за подношење понуда ЈНМВ 16/18

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈНМВ 15/18 Набавка туристичке информативне сигнализације

Јавна набавка ЈНМВ 12/18 Угоститељске услуге ресторана

Јавна набавка ЈНПП 10/18 НАБАВКА МAГAЗИНA "HELLO! TRAVEL: NOVI SAD"

Јавна набавка УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОМОЦИЈЕ ПУТЕМ БИЛБОРДА И СИТИ ЛАЈТОВА, ШИФРА: ЈНОП 09/18

Јавна набавка ЗАКУП АДМИНИСТРАТИВНЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ НАСТУПА ТОНС-А НА САЈМУ ТУРИЗМА У НОВОМ САДУ, ШИФРА: ЈНМВ 06/18

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ЗАКУП АДМИНИСТРАТИВНЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ НАСТУПА ТОНС-А НА САЈМУ ТУРИЗМА У НОВОМ САДУ, ШИФРА: ЈНМВ 06/18

Позив за подношење понуде ЈНМВ 06/2018

Конкурсна документација ЈНМВ 06/2018

Јавна набавка УСЛУГЕ ШТАМПАЊА, ШИФРА: ЈНМВ 05/18

Јавна набавка

Јавна набавка УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОМОЦИЈЕ ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКИХ МЕДИЈА, ШИФРА: ЈНМВ 04/18

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОМОЦИЈЕ ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКИХ МЕДИЈА, ШИФРА: ЈНМВ 04/18

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатна питања и појашњења 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОМОЦИЈЕ ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКИХ МЕДИЈА, ШИФРА: ЈНМВ 03/18

Јавна набавка ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ТРАНСПОРТА ПУТНИЧКИМ АУТОМОБИЛОМ, КОМБИЈЕМ (ТЕРЕТНИМ, ПУТНИЧКИМ) И АУТОБУСОМ, ШИФРА: ЈНМВ 02/18

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ТРАНСПОРТА ПУТНИЧКИМ АУТОМОБИЛОМ, КОМБИЈЕМ (ТЕРЕТНИМ, ПУТНИЧКИМ) И АУТОБУСОМ, ШИФРА: ЈНМВ 02/18

Позив за подношење понуда-ЈНМВ 02/18

Конкурсна документација-ЈНМВ 02/18

Додатне информације и појашњења број 1

Одлука о додели уговора ЈНМВ 02/18

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 02/18

Јавна набавка УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА И ПРЕВОЗА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВО, ШИФРА: ЈНМВ 01/18

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА И ПРЕВОЗА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВО, ШИФРА: ЈНМВ 01/18

 

Позив за подношење понуда-ЈНМВ 01/18

Конкурсна документација-ЈНМВ 01/18

Одлука о додели уговора ЈНМВ 01/18

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 01/18 партија 1

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 01/18 партија 2

Јавна набавка ЈНПП 12/17

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ОТКУП ТИРАЖА ПУБЛИКАЦИЈЕ “НОВИ САД: ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ 2021; ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА МЛАДИХ 2019”

Обавештење о покретању поступка ЈНПП 12/17

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора ЈНПП 12/17

Обавештење о закљученом уговору ЈНПП 12/17

Јавна набавка ЈНОП 10/17

Јавна набавка ЈНМВ 09/17

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЗАКУП АДМИНИСТРАТИВНЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА САЈМОВЕ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ НА КОЈИМА УЧЕСТВУЈЕ ТОНС, ШИФРА: ЈНМВ 09/17

Позив за подносење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора ЈНМВ 09 2017

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 09/17

Јавна набавка ЈНПП 08/17

Јавна набавка услуга – пројекат промоције туристичке понуде града Новог Сада путем специјалног издања травел магазина “ХЕЛЛО! ТРАВЕЛ: НОВИ САД”

Обавештење о покретању поступка ЈНПП 08/17

Конкурсна документација ЈНПП 08/17

Одлука о додели уговора у поступку ЈНПП 8/17

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка ЈНМВ 07/17

Услуге Рекламе и Промоције путем ШТАМПАНИХ МЕДИЈА

Конкурсна документација ЈНМВ 07/17

Позив за подношење понуда ЈНМВ 07/17

Прва измена конкурсне документације ЈНМВ 07/17

Обавештење О продужењу Рока за подношење понуде

Одлука о додели уговора ЈНМВ 07/17

Обавештење о додели уговора ЈНМВ 07/17

Рок за подношење понуда је до 31.05.2017 до 14 часова, А отварање понуда ће бити извршити 31.05.2017 године у 15 часова.

Јавна набавка ЈНМВ 06/17

Услуге штампања

Конкурсна документација ЈНМВ 06/17

Позив за подношење понуда ЈНМВ 06/17

Одговори на Питања

Одговор на Питања најважнијих светских понуђача 1

Одговор на Питања најважнијих светских понуђача 2

Измене

Прва измена конкурсне документације – услуге штампања

Одлука о додели уговора ЈНМВ 06/17

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 06/17

Рок за подношење понуда 24.05.2017 године до 13 часова. Отварање ће се обавити У 14 часова.

* Обавештење о продужењу рока за подношење понуде.
Нови Рок је 25.05.2017 до 14 часова, а отварање ће се обавити истог дана односно 25.05.2017 године у 15 часова.

Јавна набавка ЈНМВ 05/17

Услуге Рекламе и Промоције путем електронских медија

Позив за подношење понуда ЈНМВ 05/17

Конкурсна документација ЈНМВ 05/17

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 05/17

Рок за подношење понуда је 24.05.2017 године. Отварање ће бити видите: обавити
24.05.2017 године у 15 часова.

Јавна набавка ЈНМВ 04/17

Услуге Рекламе и Промоције путем ШТАМПАНИХ МЕДИЈА

Конкурсна документација ЈНМВ 04/17

Позив за подношење понуда ЈНМВ 04/17

Обавештење О продужењу Рока ЈНМВ 04/17

Прва измена конкурсне документације ЈНМВ 04/17

Обавештење О обустави поступка Јавне набавке ЈНМВ 04/17

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 04/17

Рок за подношење понуда је 04.05.2017 до 13 часова, док је отварање понуда у 14 часова.

Измена Рока:

Понуде, се сматрају благовременим уколико Буду Примљене до 05.05.2017 године до 13 часова. Отварање понудба је 05.05.2017 године у 14 часова. Измене Су врсену у вези са нацином плацања.

Јавна набавка ЈНМВ 03/17

Услуге рекламе и промоције путем билборда и итис лајтова ”

Конкурсна документација ЈНМВ 03/17

Позив за подношење понуда ЈНМВ 03/17

Одговор на Питања најважнијих светских понуђача ЈНМВ 03/17

Одлука О ДОДЕЛИ уговора ЈНМВ 03/17

Обавештење О закљученом уговору за ЈНМВ 03/17

Рок за подношење понуда је до 20.04.2017 године до 12 часова, А Отварање понуда је 20.04.2017 године у 13 часова.

Јавна набавка ЈНМВ 02/17

Конкурсна документација ЈНМВ 0217

Позив за подношење понуда ЈНМВ 02/17

Одговори на питања понуђача ЈНМВ 02/17

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одговор на питање понуђача друго

Друга измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда други

Одговор на питање понуђача треће

Одлука о додели Уговора ЈНМВ 02 2017 Партија 1

Одлука о додели Уговора ЈНМВ 02 2017 Партија 2

Обавештење о закљученом уговору за 02-17 П1

Обавештење о закљученом уговору за 02-17 П2

Рок за подношење понуда је 17.02.2017 године до 12 часова, А Отварање понуда је 17.02.2017 године у 12 часова сам 15 минути.

Нови Рок за подношење понуда је до 20.02.2017 године до 14 часова, а отварање понуда је 20.02.2017 године у 15 часова.

Нови Рок за подношење понуда је до 21.02.2017 године до 14 часова, а отварање понуда је 21.02.2017 године у 15 часова.

Јавна набавка ЈНМВ 01/17

Јавна набавка ЈНМВ 03/2015

Јавна набавка ЈНМВ 02 2015

Јавна набавка мушки вредности служба ресторана са традиционалном храном

Позив за подношење понуда ЈНМВ 02 2015

Конкурсна документација НАБАВКА служба ресторана ЈНМВ 02 2015

Обавештење О закљученом уговору ЈНМВ 0202015

Рок за подношење понуда 29.06.2015. до 12 часова

Јавна набавка ЈНОП 01 2015

Јавна набавка У отвореном поступку ЈНОП 01 2015

Позив за подношење понуда ЈНОП 01 2015

Конкурсна документација У Отворени поступку ЈНОП 01 2015

Обавештење О закључењу уговора ЈНОП 01 2015

Рок за подношење Пријава је 10.06.2015. до 12 часова