Matica srpska

MATICA SRPSKA je najstarija i najuglednija kulturna i naučna institucija kod Srba. Osnovana 1826. u Budimpešti, u Novi Sad je preseljena 1864. Osnivači Matice srpske: Jovan Hadžić, Petar Rajić, Andrija Rozmirović, Gavrilo Bozitovac, Jovan Demetrović, Josif Milovuk i Đorđe Stanković okupili su se oko ideje očuvanja srpske kulture i tradicije, njenog predstavljanja drugim narodima u Evropi i podizanja opšteg kulturnog nivoa srpskog naroda. Zbog toga je izdavačka delatnost bila jedna od najznačajnijih delatnosti o čemu svedoči i postojanje “Letopisa Matice srpske’’, najstarijeg književnog časopisa na svetu koji u kontinuitetu izlazi od 1824. U sastavu Matice srpske su Biblioteka i Galerija Matice srpske. Zgrada Matice srpske izgrađena je 1912. novcem Marije Trandafil, po projektu Momčila Tapavice, a useljena je 1928. U zgradi se danas nalazi sedište Matice srpske, Biblioteka, i odeljenja za: književnost i jezik, prirodne nauke, društvene nauke, likovne umetnosti, scenske umetnosti i muziku, Leksikografsko odeljenje i Rukopisno odeljenje Matice srpske. Tu se čuva i vrlo vredna kolekcija portreta osnivača, dobrotvora i darodavaca Matice srpske koju su radili vodeći srpski slikari, pretežno tokom 19. veka.

Adresa

Matice srpske 1, Novi Sad