Novi Sad 2022 Evropska prestonica kulture

„Za Nove mostove“ glasio je slogan pod kojim je Novi Sad 2016. godine poneo najznačajniju titulu u oblasti kulture Evropske unije, titulu Evropske prestonice kulture 2022. godine. Ubrzo zatim Vlada Republike Srbije ovaj projekat proglasila je projektom od nacionalnog značaja a osnivanjem Fondacije Novi Sad 2021 stvoreni su uslovi za realizaciju ovog projekta .

Kroz pripreme za 2022. godinu razvijeni su brojni programi za razvoj publike, međunarodnu saradnju umetnika i jačanje kapaciteta kulturne scene a najvidljiviji rezultat jesu kulturne stanice koje su otvorene širom grada – Svilara, Eđšeg, Mlin, Liman, Barka, Kovilj, Rumenka, Bukovac i Karavan. Kulturne stanice tako predstavljaju okosnicu nove kulturne politike grada usmerene ka građanima i njihovom većem uključivanju u procese demokratizacije i razvoja interkulturalnosti. Kroz otvaranje kulturnih tački na rubovima grada doprinelo se većem kulturnom angažovanju građana i poboljšanju socijalne interakcije.

Programski koncept bio je utemeljen na četiri  mosta – mostu Ljubav, mostu Sloboda, mostu Nada i mostu Duga koji su simbolizovala i sa sobom donela uspostavljanje ravnoteže između raspoloživih resursa i iskušenja pred kojima se grad nalazio. Svaki most sadržavao je po dva programska luka koji su otvarala pitanja od suštinskog značaja za razumevanje savremenog društvenog konteksta grada, njegovog nasleđa i savremenog stvaralaštva a u svetlu aktuelnih evropskih i svetskih događanja.

Titulu Evropske prestonice kulture obeležilo je više od 4.000 događaja i 6.000 umetnika iz više od 35 zemalja Evrope i sveta.

Adresa

Trg slobode 3, Novi Sad