Novi Sad 2022 Evropska prestonica kulture

“Za Nove mostove” slogan je pod kojim je Novi Sad 2016. godine poneo najznačajniju titulu u oblasti kulture Evropske unije, titulu Evropske prestonice kulture 2022. godine. Ubrzo zatim Vlada Republike Srbije ovaj projekat proglasila je projektom od nacionalnog značaja a osnivanjem Fondacije Novi Sad 2021 stvoreni su uslovi za realizaciju ovog projekta .

Kroz pripreme za 2022. godinu razvijeni su brojni programi za razvoj publike, međunarodnu saradnju umetnika i jačanje kapaciteta kulturne scene a najvidljiviji rezultat jesu dve kulturne stanice Svilara i Eđšeg. Kulturne stanice tako predstavljaju okosnicu nove kulturne politike grada usmerene ka građanima i njihovom većem uključivanju u procese demokratizacije i razvoja interkulturalnosti. Kroz otvaranje kulturnih tački na rubovima grada doprineće se većem kulturnom angažovanju građanja i poboljšanju socijalne interakcije.

Programski koncept utemeljen je na četiri  mosta – mostu Ljubav, mostu Sloboda, mostu Nada i mostu Duga koji simbolizuju i sa sobom donose uspostavljanje ravnoteže između raspoloživih resursa i iskušenja pred kojima se grad nalazi. Svaki most sadrži po dva programska luka koji otvaraju pitanja od suštinskog značaja za razumevanje savremenog društvenog konteksta grada, njegovog nasleđa i savremenog stvaralaštva a u svetlu aktuelnih  evropskih i svetskih događanja.

PROGRAM EVROPSKE PRESTONICE KULTURE

Adresa

Trg slobode 3, Novi Sad