Novi Sad 2022 Evropska prestonica kulture

 

“Za Nove mostove” slogan je pod kojim je Novi Sad 2016. godine poneo najznačajniju titulu u oblasti kulture Evropske unije, titulu Evropske prestonice kulture 2022. godine. Ubrzo zatim Vlada Republike Srbije ovaj projekat proglasila je projektom od nacionalnog značaja a osnivanjem Fondacije Novi Sad 2021 stvoreni su uslovi za realizaciju ovog projekta .

 

Kroz pripreme za 2022. godinu razvijeni su brojni programi za razvoj publike, međunarodnu saradnju umetnika i jačanje kapaciteta kulturne scene a najvidljiviji rezultat jesu dve kulturne stanice Svilara i Eđšeg. Kulturne stanice tako predstavljaju okosnicu nove kulturne politike grada usmerene ka građanima i njihovom većem uključivanju u procese demokratizacije i razvoja interkulturalnosti. Kroz otvaranje kulturnih tački na rubovima grada doprineće se većem kulturnom angažovanju građanja i poboljšanju socijalne interakcije.

 

Programski koncept utemeljen je na četiri  mosta – mostu Ljubav, mostu Sloboda, mostu Nada i mostu Duga koji simbolizuju i sa sobom donose uspostavljanje ravnoteže između raspoloživih resursa i iskušenja pred kojima se grad nalazi. Svaki most sadrži po dva programska luka koji otvaraju pitanja od suštinskog značaja za razumevanje savremenog društvenog konteksta grada, njegovog nasleđa i savremenog stvaralaštva a u svetlu aktuelnih  evropskih i svetskih događanja.

 

U toku priprema za 2022. godinu, 2018. godine pokrenute su dve platforme koje su naišle na veliki odziv publike, Kaleidoskop kulture i Doček. Doček koji je ujedno i uvertira za ceremoniju otvaranja 2022, oživljava različite gradske prostore, nudeći žanrovsku i umetničku raznovrsnost i slaveći multikulturalnost, jednu od glavnih karakteristika Novog Sada.

 

Kroz Kaleidoskop kulture reafirmiše se ideja grada kao pozornice i podrazumeva aktiviranje svih raspoloživih gradskih prostora i resursa stavljajući ih u službu umetničkog čina. U pozno leto, kada je grad najaktivniji, Novi Sad postaje jedna velika scena, sa najraznovrsnijim programima kulture i atraktivnim festivalima, namenjenim najširoj gradskoj populaciji i turistima.

 

2019. godine pokrenute su još dve platforme – Budućnost Evrope čiji je cilj promocija i razvoj dečjeg stvaralaštva i stvaralaštva mladih umetnika i umetnica, kao i umrežavanje Novog Sada i Evrope, kroz kulturnu razmenu dece i mladih i Tvrđava mira koja afirmiše Novi Sad kao tvrđavu mira, kroz programe koji promovišu pomirenje naroda, politike mira i zajedništva, kao i kritički stav prema ratu i uzrocima rata.

 

PROGRAM EVROPSKE PRESTONICE KULTURE

Adresa

Trg slobode 3, Novi Sad