Kulturni centar Novog Sada

KULTURNI CENTAR NOVOG SADA (KCNS) je institucija kulture sa tradicijom dužom od pola veka. Pedesetih godina 20. veka su kao preteče savremenog Kulturnog centra u Novom Sadu delovale Tribina mladih i Kulturni centar mladih “Sonja Marinković” kao institucije koje su okupljale najznačajnija imena iz sveta umetnosti, a naročito književnosti, u socijalističkoj Jugoslaviji. O tome od 1955. sa manjim prekidima svedoči časopis za književnost i teoriju “Polja”, kao svojevrsni pregled različitih književnih estetika u regionu širem od prostora socijalističke Jugoslavije. Savremeni Kulturni centar Novog Sada je institucija kulture koja neguje različite programe – od likovnih do muzičkih, od pozorišnih do filmskih i književnih, a većina se dešava u sledećim prostorima: Klub “Tribina mladih”, velika sala KCNS, Likovni salon KCNS i Mali Likovni salon KCNS. Kulturni centar Novog Sada organizuje sledeće, tradicionalne festivale: INFANT – Internacionalni festival alternativnog i novog teatra, Novosadski džez festival, Prosefest, Festival evropskog i nezavisnog filma- Euro In Film, Festival Antićevi dani i druge.

Adresa

Katolička porta 5, Novi Sad