Galerija Matice Srpske

Galerija Matice srpske se nalazi na Trgu galerija. Njena istorija je vezana za istoriju Matice srpske, najznačajnije kulturne institucije kod Srba i Savu Tekeliju, velikog dobrotvora koji je Matici srpskoj zaveštao celokupnu imovinu, uključujući i vrednu kolekciju portreta. Zbirka predmeta koju su činili pokloni se polako uvećavala, a naročito posle preseljenja Matice srpske u Novi Sad 1864. Za zvanični početak rada Muzeja Matice srpske, koji je tokom decenija uvećavao broj predmeta u umetničkoj, arheološkoj, numizmatičkoj i etnografskoj zbirci, uzima se 1933. kada su zbirke prezentovane javnosti. Osim umetničke zbirke, sve ostale su 1947. bile ustupljene Vojvođanskom muzeju. Jezgro novoosnovane samostalne institucije koja je dobila naziv Galerija Matice srpske činila je zbirka predmeta umetničke zbirke Muzeja Matice srpske. Galerija Matice srpske se od 1958. pa do danas nalazi u zgradi izgrađenoj 1926., prema planu novosadskog arhitekte Lazara D. Dunđerskog, za potrebe Produktne berze. Stalnu postavku Galerije Matice srpske, raspoređenu u tri celine, pretežno čini srpsko slikarstvo i grafika 16–21. veka. Među 7000 dela izdvajaju se slike, grafike i crteži nastali u perodu od 18. do 20. veka.

Adresa

Trg Galerija 1, Novi Sad