Prirodnjačka zbirka Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode

Prirodnjačka zbirka Zavoda za zaštitu prirode nalazi se u Radničkoj ulici. Posetioci mogu videti vrlo vredne eksponate koji reprezentuju deo bogate prirodne baštine Vojvodine kroz sledeće studijske i memorijalne zbirke: geološko-paleolontološku, minerološku, entomološku, ihtiološku, herpetološku, ornitološku i teriološku. U jedan od najpoznatijih eksponata prirodnjačke zbirke i izložbe ubraja se lobanja runastog mamuta sa kljovama (Mammuthus primigenius). Odlično očuvana lobanja mamuta je nađena u Tisi u blizini Novog Bečeja. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode ima i arboretum u stilu vrtne umetnosti. Radi se o zbirci autohtonog drveća sa Fruške gore među kojima se ističu hrast kitnjak, lipa, bukva i grab. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode osnovala je Skupština SAP Vojvodine 1966., mada su poslovi istraživanja, prikupljanja eksponata za studijske zbirke koje reprezentuju prirodu Vojvodine, započeli još 1947. u okviru Vojvođanskog muzeja.

Adresa

Radnička 20a, Novi Sad