Srpsko narodno pozorište

Srpsko narodno pozorište, kao profesionalno i prvo kod Srba, osnovano je u Novom Sadu 1861. Počeci rada pozorišta se vezuju za aktivnost Srpske čitaonice u Novom Sadu koja je osnovala Društvo za Srpsko narodno pozorište sa ciljem da dramska i operna umetnost doprinesu širenju i razvoju srpske kulture i književnosti. Zasluge za osnivanje Srpskog narodnog pozorišta pre svih su imali: Svetozar Miletić, Stevan Branovački, Jovan Đorđević i Jovan Jovanović Zmaj. Upravnik Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, Jovan Đorđević i deo glumačkog ansambla su na poziv kneza Mihajla (Obrenovića) prešli u Beograd i tako 1867. formirali Narodno pozorište u Beogradu. Među najpoznatijim glumcima/glumicama, operskim pevačima/pevačicama u prvim decenijama rada Srpskog narodnog pozorišta treba pomenuti: Dimitrija i Draginju Ružić, Lazu Telečkog, Žarka Savića, Peru Dobrinović, Dragu Spasić, Milku Grgurovu, Dragu Dejanović… Među glumicama/glumcima koji su karjeru započeli u SNP-u savremena publika pamti ili poznaje: Rahelu Ferari, Miru Banjac, Jasnu Đuričić, Borisa Isakovića i druge. Zgrada u kojoj se danas nalazi Srpsko narodno pozorište useljena je 1981. U njoj rade tri ansambla: Drama, Opera i Balet. Predstave se odvijaju na sledećim scenama: “Jovan Đorđević”, “Pera Dobrinović” i na “Kamernoj sceni”. Na daskama koje život znače Srpskog narodnog pozorišta se od 1956. održava “Sterijino pozorje”, nastariji i najugledniji festival nacionalne drame i pozorišta kod nas.

Adresa

Pozorišni trg 1, Novi Sad