Kulturna stanica Eđšeg

Zgrada kulturne stanice je izgrađena 1890. godine od strane “Novosadskog građanskog strelјačkog društva” na stogodišnjicu njegovog osnivanja. Delo je Georga Molnara, idejnog tvorca gradske kuće. Građena je u eklektičkom stilu tipičnom za kraj 19. veka. Glavna dvorana bogato je dekorisana, dok je tavanica oslikana scenama iz lova i seoskog života isprepletanim sa geometrijskim i floralnim motivima. Posle decenija propadanja, renovirana je 2012. godine u svrhu kulturnih potreba grada ali je retko korišćena. U septembru 2018. je predata na upravu Fondaciji Novi Sad 2021 koja primenjuje nove evropske modele i strategiju kreativnih mesta za lokalnu zajednicu. Sada je Eđšeg otvoren za građane i kulturnu scenu pod sloganom ’dvorac za porodicu’, nudeći širok dijapazon programa za porodice sa decom i starije. Programi su većinom proizvod lokalnih aktivnih umetnika i nevladinih organizacija, ali takođe i evropskih umetnika koji dolaze u grad kroz program mobilnosti Fondacije Novi Sad 2021.

 

Adresa

Antona Čehova 4, Novi Sad