Фрушка гора

Национални парк "Фрушка гора" основан је 1960. као најстарији у социјалистичкој Југославији. На површини од око 25.000 ха, колико обухвата "НП "Фрушка гора", заштићени су јединствени пејзажи, вредне геолошке и геоморфолошке целине, ретке биљне и животињске врсте и шумски комплекси. Садржајности подручја доприносе бање Врдник и Сланкамен и језера међу којима су за туризам значајна: Борковац, Сот, Бања-Брује, Мохарач, Међеш. Међу најзначајнију материјалну културну баштину која се налази на простору Националног парка "Фрушка гора" можемо уврстити комплекс српских православних манастира, вредне просторне културно-историјске целине, примере народног градитељства, етнолошко наслеђе, појединачне споменике културе и знаменита места међу којима се, као туристички локалитети на територији Новог Сада издвајају Петроварадинска тврђава и Место битке код Петроварадина. Фрушка гора је подручје добрих вина где се издвајају следећи вински центри: Ириг, Баноштор, Сремски Карловци и Шид.