Turističke informacije Fruške gore

Informacije i predloge obilaska Nacionalnog parka Fruška gora možete dobiti u Info centru Nacionalnog parka. Dodatne informacije u vezi sa turističkom ponudom gradova i naseljenih mesta na teritoriji Fruške gore, dobićete od lokalnih turističkih organizacija.

Info centar Nacionalnog parka Fruška gora
Adresa: Iriški venac b
Telefon: +381 (0)22 463 023;  +381 (0)64 83 77 070
E-mail: office@npfruskagora.rs
Website: www.npfruskagora.co.rs

Turistička organizacija Grada Novog Sada
Adresa: Trg slobode 3
Telefon:  +381 (0)21 661 7343; +381 (0)21 661 7344
E-mail: tons@novisad.travel
Website: www.novisad.travel

Turistička organizacija opštine Sremski Karlovci
Adresa: Patrijarha Rajačića 1, Sremski Karlovci
Telefon: +381 (0)21 882 127; +381 (0)21 883 855
E-mail: info@karlovci.org.rs
Website: www.karlovci.org.rs

Turistička organizacija opštine Irig
Adresa: Karađorđeva bb, Vrdnik
Telefon: +381 (0)22 465 633
E-mail: tur.orgirig@mts.rs
Website: www.turorgirig.org.rs

Turistička organizacija opštine Beočin
Adresa: Trg Cara Lazara 1, Beočin
Telefon: +381 (0)21 870 230
E-mail: info@turizambeocin.com
Website: www.turizambeocin.com

Turistička organizacija opštine Inđija
Adresa: Cara Dušana 1, Indjija
Telefon: +381 (0)22 510 970
E-mail: office@indjijatravel.rs
Website: www.indjijatravel.rs

Turistička organizacija opštine Šid
Adresa: Cara Lazara 7, Šid
Telefon: +381 (0)22 710 088
E-mail: tourismsid@gmail.com
Website: www.tourismsid.rs

Turistička organizacije opštine Bačka Palanka
Adresa: Veselina Masleše 8, Bačka Palanka
Telefon: +381 (0)21 750 067; +381 (0)21 750 105
E-mail: koordinator@backapalankainfo.com
Website: www.toobap.rs

Turistička organizacija opštine Ruma
Adresa: Glavna 172, Ruma
Telefon: +381 (0)22 470 655
E-mail: ruma.too@gmail.com
Website: www.rumatourism.com

Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica
Adresa: Masarikova 2a, Sremska Mitrovica
Telefon: +381 (0)22 618 275
E-mail: turistorgsm@yahoo.com
Website: www.tosmomi.rs