Nacionalni park Fruška gora

Još 1949. godine Fruška gora je proglašena za Narodno izletište radi unapređivanja kompleksa kao izletišta i odmarališta područja. Posebnim zakonom Skupština SR Srbije joj je 1960. godine dodelila viši rang zaštite i proglasila Frušku goru prvim nacionalnim parkom u zemlji. Zakonom o Nacionalnim parkovima iz 2015. godine površina NP Fruška gora iznosi 26.672 hektara. Režim zaštite prvog stepena obuhvata površinu od 933 hektara i u njega ulaze 32 lokaliteta. Pod režimom zaštite drugog stepena je 17.744 hektara, a trećeg 7.995 hektara.

Nacionalnim parkom upravlja Javno preduzeće Nacionalni park Fruška gora, a njegove osnovne delatnosti su: unapređenje i zaštita prirodnih vrednosti, kulturnih dobara i drugih znamenitosti; gazdovanje šumama; zaštita, gajenje, unapređivanje i korišćenje lovne i ribolovne faune; organizovanje istraživanja u oblasti zaštite i razvoja nacionalnog parka; prezentacija i popularizacija nacionalnog parka i njegovih prirodnih vrednosti i kulturnih dobara; projektovanje, izgradnja i održavanje objekata koji su u funkciji zaštite, unapređivanja i prezentacije prirodnih i kulturnih dobara nacionalnog parka, te planiranje i razvoj eko-turizma. Sedište JP NP Fruška gora je u Sremskoj Кamenici, a Informativni centar NP Fruška gora se nalazi na raskrsnici na Iriškom vencu.

Izvor: Leksikon nacionalnih parkova Fruška gora

Zvanični portal Nacionalnog parka Fruška gora: www.npfruskagora.co.rs