Fruška gora je za Vojvođane planina i pored toga što njen najviši vrh, Crveni čot dostiže visinu od samo 539 metara. Ova geološki veoma stara planina pruža se duž jugioistočne periferije Panonske nizije u dužini od 80 km. Svojim severnim delovima Fruška gora se blago spušta ka Dunavu. Najsevernija tačka joj je Petrovaradinska tvrđava, najjužnija se nalazi između Manđelosa i Bešenova, najistočnija tačka je Stari Slankamen, a najzapadnija je kod Bapske (u Republici Hrvatskoj).

Područje Fruške gore su od praistorije naseljavali brojni narodi. Multietničko stanovništvo koje danas ovde živi čuva istorijsko pamćenje o svom poreklu,  nacionalne vrednosti, bogato folklorno nasleđe, narodna verovanja, književnost, muziku i pesme lokalne sredine, tradicionalan način života što predstavlja značajan turistički potencijal. To je takođe  prostor značajne koncentracije atraktivnih turističkih resursa u koje spadaju:  prostorno kulturno-istorijske celine, manastirski kompleks, znamenita mesta, dela sa spomeničkim i umetničkim svojstvima, etno nasleđe, manifestacije, institucije kulture.

Među najznačajniju kulturnu baštinu Fruške gore ubrajamo srpske pravoslavne manastire: Krušedol, Grgeteg,  Staro i Novo Hopovo, Vrdnik, Jazak, Velika Remeta, Mala Remeta, Beočin, Rakovac, Đipša, Privina Glava, Kuveždin, Petkovica, Bešenovo i Šišatovac.

Bogatsvo prirode: flora, fauna,  pejzaži, termalni izvori – banje, jezera  predstavljaju osnov za turizam posebnih interesovanja (pešačenja, cikloturizam, posmatranje retkih biljnih vrsta i ptica (birdwatching), ribolov, lov), ali i za rekreativne i izletničke programe, škole u prirodi, nautički, zdravstveni-spa/welness turizam. Među najpoznatija izletišta spadaju: Stražilovo, Glavica, Popovica, Iriški venac, TV toranj, Zmajevac, Brankovac, Andrevlje, Osovlje, Ležimir, Letenka i Testera. Banje Vrdnik i Slankamen uz terapijske programe razvijaju wellness i anti-stres programe za široku publiku.

Fruška gora je područje dobrih vina. Poznata su tri centra za proizvodnju vina: Irig, Sremski Karlovci i Šid. Na glasu su sledeća vina: rizling, bermet, frankovka, merlo, game, vranac, portugizer, ausbruh…

Fruškogorski Manastiri

Među najznačajniju kulturnu baštinu Fruške gore ubrajamo srpske pravoslavne manastire: Krušedol, Grgeteg, Staro i Novo Hopovo, Vrdnik, Jazak, Velika Remeta, Mala Remeta, Beočin, Rakovac, Đipša, Privina Glava, Kuveždin, Petkovica, Bešenovo i Šišatovac.

Pročitaj više

Zaštićena priroda

Nacionalni park „Fruška gora“ osnovan je 1960. kao najstariji u socijalističkoj Jugoslaviji. Na površini od oko 25.000 ha, koliko obuhvata „NP „Fruška gora“, zaštićeni su jedinstveni pejzaži, vredne geološke i geomorfološke celine, retke biljne i životinjske vrste, šumski kompleks.

Pročitaj više

Znamenita mesta

Mesto zaključenja Karlovačkog mira 1669, gde su Austrija, Venecija i Poljska sa jedne i Turska sa druge strane (Rusija je sa Turskom potpisala samo primirje) okončali jedan od ratova tokom Druge opsade Beča (1683).
Mesto bitke kod Slankamena koja se odigrala 1691. obeleženo je spomenikom podignutim 1892. Sukobile su se austrijska i turska vojska. Turci su doživeli težak poraz.
Mesto bitke na Vezircu koja se odigrala 1716. nalazi se na brdu Vezirac u blizini Tekija (Petrovaradin). Tada je austrijska vojska pod komandom Eugena Savojskog potukla tursku vojsku kojom je komandovao Damad Ali paša.
Mesto proboja Sremskog fronta obeležen je Spomen kompleksom „Sremski front“ u Adaševcima. Radi se o jednoj od najznačajnijih bitaka u sklopu završnih operacija za oslobođenje Jugoslavije od fašističkih okupatora koja se odigrala u aprilu 1945. Spomen kompleks „Sremski front“ čuva imena 15.000 palih boraca NOVJ, Crvene i Bugarske armije. Kompleks je sagrađen 1988. a delo je Jovana Soldatovića.

Prostorno kulturno-istorijske celina Sremskih Karlovaca

Gradsko jezgro Sremskih Karlovaca je barokna prostorno kulturno-istorijska celina je građena od sredine 18, pa do početka 20 veka. Izuzetnošću se ističu: Saborna crkva sv. Nikole izgrađena u 17. veku i Patrijršijski dvor podignut krajem 19. veka na mestu na kome je 18. veku bila zgrada stare mitropolije.

Spomenici kulture od izuzetnog značaja van Sremskih Karlovaca

Crkvu sv. Nikole u Starom Slankamenu je po predanju izgradio Vuk Grgurević (Zmaj Ognjeni Vuk), ali najstariji pisani trag o crkvi je iz 1501.
Crkva sv. arhanđela Gavrila u Molovinu izgrađena je 1801.
Seoska kuća u Neštinu je primer narodnog graditeljstva iz 18. veka.

Salaši

Cvejin Salaš – Begeč www.cvejinsalas.com/o-nama.html
Domaćinstvo Save Graorca – Kovilj www.mangulice.com
Salaš Stojšić – Beška www.salasstojsic.com
Banstolka – vikend naselje Banstol www.banstolka.rs
Perkov Salaš – Neradin www.salasi.info/sr/salas/perkovsalas
Blanušin raj – Banoštor

Etno kuće

Etno kuća Maradik www.armidatours.co.rs
Etno kuća Majka Angelina – Grgurevci www.etnokucamajkaangelina.com
Etno kuća Ilkićev Kućerak u Sremu – Vrdnik www.kucerak-u-sremu.rs
Etno naselje Vrdnička kula www.hotelpremieraqua.com/etno_naselje/index.html
Eko-etno klub – Čerević www.cerevic.rs/en
Majkina radionica – Banoštor
Etno kuća “Kućerak u Sremu”- Krušedol;
Etno gazdinstvo Gagijevo sedlo – Morović www.gagijevosedlo.rs

Rekreativno jahanje

Aktivna Fruška (Pešački klub i Klub za rekreativno jahanje) – Stari Ledinci www.aktivnafruska.org.rs
Konjički klub Petras – Petrovaradin www.petras.org.rs
Ranč Platan – Vrdnik www.rancplatan.com
Škola jahanja – Čerević
Gagijevo sedlo – Morović www.gagijevosedlo.rs

Rekreativno pešačenje (polasci iz Novog Sada i Bukovca uz obaveznu najavu)

PSD „Železničar“- Novi Sad www.psdzeleznicarns.org.rs
PD „Vilina Vodica“- Bukovac www.vilinavodica.org.rs
PD „Naftaš“- Novi Sad www.pdnaftas.org.rs

Sremska Kamenica, Ledinci, Rakovac, Beočin, Čerević i Banoštor

Podrum Šukac – Sremska Kamenica
Vinski podrum Miljević – Stari Ledinci www.podrum-miljevic.co.rs
Porodična vinarija Antonijević – Ledinci
Vinarija Prekogačić – Beočin
Vinski podrum Salaksija – Rakovac
Podrum vina Radojčić – Čerević
Vinarija Belo Brdo – Čerević www.belobrdo.com
Vinarija Žabić – Čerević
Podrum Kuzmanović – Čerević
Fuškogorski vinogradi.d.o.o – Banoštor www.quetwine.com
Podrum Ačanski- Banoštor
Podrum Silbaški – Banoštor
Podrum Stojković – Banoštor
Vinarija Vinograd Urošević- Banoštor
Vinarija Šijački – Banoštor

Vinski podrumi i vinske kuće Sremski Karlovci

Muzej pčelarstva i vinska kuća Živanović www.muzejzivanovic.com
Podrum Bajilo www.bajilo.net76.net
Podrum Benišek Veselinović www.podrumbenisek.com
Podrum Petrović www.karlovci.org.rs/vinarije.html
Vinarija Dulka www.dulka-vinarija.com
Vinarija Probus www.karlovci.org.rs/vinarije.html
Vinarija Vinum www.vinum-ns.co.rs/onama.htm
Vinarija Kiš www.vinarijakis.com
Vinarija Kosović www.vinarijakosovic.com
Vinarija Došen www.karlovci.org.rs/vinarije.html
Vinarija Kurjak www.karlovci.org.rs/vinarije.html
Vinarija Mrđanin www.karlovci.org.rs/vinarije.html
Vinarija Đurđić www.karlovci.org.rs/vinarije.html
Vinarija Veritas d.o.o. www.karlovci.org.rs/vinarije.html
Vinarija Aleks www.vinarija.aleks.izlog.org/
Patrijaršijska dobra d.o.o – Patrijaršijski podrum – Sremski Karlovci www.karlovci.org.rs/vinarije.html
Ogledno dobro za vinogradarstvo (Departman za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu) – Sremski Karlovci www.karlovci.org.rs/vinarije.html

Irig, Slankamen i Kovilj

Vinoteka Fruškogorje – Krušedol
Vinska kuća Kovačević – Irig www.vinarijakovacevic.co.rs
Vinarija Mačkov podrum- Irig www.mackovpodrum.co.rs
Vinarija Deurić – Mala Remeta www.atos-fructum.com/vinarija-deuric.html
Atelje vina Šapat – Novi Slankamen (uz prethodnu najavu) www.sapat.rs
Vinarija Akuminkum – Stari Slankamen
Vinarija Do kraja sveta – Kovilj www.dokrajasveta.com/podrum/podrum.html

Šid, Erdevik i Neštin

Vinarija Molovin – Šid www.vinarijamolovin.co.rs
Vinarija Brestovački – Erdevik www.vinarijabrestovacki.com
Vinarija Trivanović – Erdevik www.vinarijatrivanovic.rs
Vinarija Vinat – Erdevik www.tourismsid.rs
Poljoprivredno gazdinstvo vinarija “Kube” Moharač – Erdevik
Vinarija Gaston – Neštin
Tri medje i oblak – Neštin – www.trimedjeioblak.bap.rs

Informacije prethodno date podložne su promenama. Preporučujemo da ih proverite tako što ćete ponudu gradova i naseljenih mesta na teritoriji Fruške gore pogledati:

Turistička organizacija Grada Novog Sada (Novi Sad, Petrovaradin, Sremska Kamenica, Bukovac, Ledinci, Budisava, Kovilj, Futog, Veternik, Begeč, Kisač, Rumenka, Stepanovićevo, Kać, Čenej, Pejićevi salaši) www.novisad.travel

Turistička organizacija opštine Irig (Irig, Vrdnik, Jazak, Neradin, Rivica, Mala Remeta, Krušedol, Prnjavor, Krušedol Selo, Velika Remeta, Šatrinci, Dobrodol) www.turorgirig.org.rs

Turistička organizacija opštine Beočin (Beočin, Rakovac, Beočin Grad, Brazilija, Čerević, Banoštor, Sviloš, Grabovo, Susek, Lug) www.beocin.rs/sr

Turistička organizacija opštine Sremski Karlovci (Sremski Karlovci, Stražilovo) www.karlovci.org.rs

Turistička organizacija opštine Inđija (Inđija, Beška, Čortanovci, Jarkovci, Krčedin, Ljukovo, Maradik, Novi Karlovci, Novi Slankamen, Slankamenački Vinogradi, Stari Slankamen) www.indjija-tourism.com

Turistička organizacija opštine Šid (Šid, Adaševci, Batrovci, Bačinci, Berkasovo, Bingula, Bikić Do, Vašica, Višnjićevo, Gibarac, Ilinci, Erdevik, Jamena, Kukujevci, Ljuba, Morović, Molovin, Privina Glava, Sot) ) www.tourismsid.rs

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka (Neštin, Bačka Palanka, Čelarevo) www.toobap.rs

Turistička organizacija opštine Ruma (Mali Radinci, Voganj, Pavlovci, Stejanovci) www.rumatourism.com

Turistička organizacija grada Sremska Mitrovica (Veliki Radinci, Bešenovo, Bešenovački Prnjavor, Grgurevci, Divoš, Ležimir, Manđelos, Stara Bingula, Čalma, Šuljam, Šišatovac) www.tosmomi.rs

Turistička organizacija Grada Novog Sada ne odgovara za promene informacija i usluga ovde datih.