Zaštićena priroda i izletišta

Nacionalni park “Fruška gora” je najstariji nacionalni park u Srbiji, osnovan jos 1960. godine. Na površini od oko 25.000 ha, koliko obuhvata “NP “Fruška gora”, zaštićeni su jedinstveni pejzaži, vredne geološke i geomorfološke celine, retke biljne i životinjske vrste, šumski kompleks.

Bogatsvo prirode: flora, fauna, pejzaži, termalni izvori – banje, jezera predstavljaju osnov za turizam posebnih interesovanja (pešačenja, cikloturizam, posmatranje retkih biljnih vrsta i ptica (birdwatching), ribolov, lov), ali i za rekreativne i izletničke programe, škole u prirodi, nautički, zdravstveni-spa/welness turizam. Među najpoznatija izletišta spadaju: Stražilovo, Glavica, Popovica, Iriški venac, TV toranj, Zmajevac, Brankovac, Andrevlje, Osovlje, Ležimir, Letenka i Testera.

Mnoštvo dodatnih informacija o NP Fruška Gora, kao i o drugim zaštićenim područjima prirode, možete dobiti na sajtu Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode http://www.pzzp.rs/rs/en/nature-protection.html