Заштићена природа и излетишта

Национални парк “Фрушка гора” је најстарији национални парк у Србији, основан јос 1960. године. На површини од око 25.000 ха, колико обухвата “НП “Фрушка гора”, заштићени су јединствени пејзажи, вредне геолошке и геоморфолошке целине, ретке биљне и животињске врсте, шумски комплекс.

Богатсво природе: флора, фауна, пејзажи, термални извори – бање, језера представљају основ за туризам посебних интересовања (пешачења, циклотуризам, посматрање ретких биљних врста и птица (бирдwатцхинг), риболов, лов), али и за рекреативне и излетничке програме, школе у природи, наутички, здравствени-спа/wелнесс туризам. Међу најпознатија излетишта спадају: Стражилово, Главица, Поповица, Иришки венац, ТВ торањ, Змајевац, Бранковац, Андревље, Осовље, Лежимир, Летенка и Тестера.

Мноштво додатних информација о НП Фрушка Гора, као и о другим заштићеним подручјима природе, можете добити на сајту Покрајинског завода за заштиту природе http://www.pzzp.rs/rs/en/nature-protection.html