Homepage Blog U narednih nekoliko meseci u Novom Sadu će se održati predavanja za zaposlene i nezaposlene u oblasti turizma

U narednih nekoliko meseci u Novom Sadu će se održati predavanja za zaposlene i nezaposlene u oblasti turizma

Maj 17, 2019

U NAREDNIH NEKOLIKO MESECI U NOVOM SADU ĆE SE ODRŽATI PREDAVANJA ZA ZAPOSLENE U TURIZMU, KAO I OBUKE NEZAPOSLENIH LICA KOJA SU SE PROFILISALA U OBLASTI TURIZMA I UGOSTITELJSTVA      

Grad Novi Sad – Gradska uprava za privredu u saradnji sa Poslovnim udruženjem hotelsko ugostiteljske privrede HORES u narednih nekoliko meseci će održati niz predavanja koja imaju za cilj da edukuju kadar zaposlenih u turizmu (iz javnog i privatnog sektora), kao i da organizacijama koje se bave promocijom u turizmu i akademskom sektoru predstave nove, inovativne trendove u turističkoj industriji.  Sa druge strane održaće se obuke nezaposlenih lica koja su evidentirana kod Nacionalne službe za zapošljavanje, a žele da se bave određenim poslovima u domenu turističke industrije ili pak samo unaprede svoja znanja i veštine (obuka za profile: recepcioner/ka, kuvar/ica, sobar/ica, konobar/ica i wellness saradnik/ca).

Za stručno usavršavanje zaposlenih iz oblasti turizma, definisane su neke od sledećih tema i oblasti:

Destinacijski menadžment, destinacijski marketing sa posebnim fokusom na digitalni i e-marekting, društvene mreže i veb platforma, razvoj turističkih proizvoda sa posebnim akcentom na kongresni turizam, kreativne industrije, kultura i kratki gradski odmori, kanali prodaje destinacije i proizvoda koji se usklađuju sa Turističkom organziacijom Grada Novog Sada i razvoj zajedničkih projektnih ideja na teritoriji grada Novog Sada.

Cilj  obuke je da se steknu nova znanja i veštine iz sektora promocije, kompetencije u vezi sa digitalnim marketingom i prodajom, a među specifičnim ciljevima edukacije izdvaja se povećanje broja dolazaka i noćenja turista, unapređenje atrakacija, potrošnje po jednom turisti, kao i stimulisanje privatnog sektora.

Istovremeno, predviđena je i edukacija i obuka za nezaposlena lica koja su se profilisala u oblasti turizma i ugostiteljstva.

Kreiranje ovakvih programa važno je u cilju podizanja kompetentnosti aktera u domenu turizma Grada Novog Sada i konkurentnosti Novog Sada kao turističke destinacije. Ulaganje u ljudske resurse je obaveza za sva turistička preduzeća koja imaju za cilj da obezbede zadovoljnog turistu (konzumenta) i kvalitetnu uslugu.

 AKADEMIJA HORES je jedini u Srbiji Javno Priznati Organizator Obuke Odraslih (JPOA) za sticanje kompetencije za zanimanja iz oblasti ugostiteljstva i wellnesa. Obuka je prvenstveno namenjena nezaposlenim licima na teritoriji Srbije, a realizuje se u realnim uslovima, u hotelima i restoranima. HORES je uspostavio Ugovornu saradnju sa eminentnim hotelijerima i restoraterima širom Srbije kako bi se obezbedili tehnički kapaciteti za kontinuirano sprovođenje obuka.

Obuka će se realizovati u Hotelu “Sheraton” i Restoranu “Ribarsko ostrvo”, Novi Sad. Predviđena je obuka oko 100 polaznika i to iz sledećih oblasti : konobar, kuvar, sobarica, recepcioner i “wellness” saradnik.  Obuka će trajati 60 dana počev od 27.05.2019.

Prijave i informacije:

Gradska uprava za privredu Grada Novog Sada, Rumenačka 110 a, kontakt osoba Tatjana Vanić, email: tatjana.vanic@uprava.novisad.rs

HORES Akademija, kontak osoba Jasmina Leković, email: imhos@gmail.com