Pijace

Najlon pijaca

Najlon pijaca nalazi se na Klisi, sa širokom ponudom raznovrsne robe, antikviteta, polovnih automobila, nameštaja, drvne građe, ogrevnog drveta, stoke i stočne hrane i kućnih ljubimaca. Razvojnim programom JKP “Tržnica Novi Sad” predviđeno je da se u godinama koje slede...
Pročitaj više

Riblja pijaca

Riblja pijaca je od mesta koje je sredinom 19. veka služilo za snabdevanje građana svežom ribom, vremenom prerasla u klasičnu zelenu pijacu, sa bogatom ponudom svežih poljoprivrednih proizvoda, živinskog mesa, ribe i mešovite robe. Danas je Riblja pijaca mesto gde...
Pročitaj više

Futoška pijaca

Futoška pijaca jedna je od najposećenijih pijaca i najbolje snabdevenih poljoprivrednim proizvodima i raznovrsnom mešovitom robom. Preuređena Futoška pijaca, novim izgledom uklapa se u urbanistički sve uređeniju okolinu i sa pravom zauzima najprometniju lokaciju u Novom Sadu.
Pročitaj više