Riblja pijaca

Riblja pijaca je od mesta koje je sredinom 19. veka služilo za snabdevanje građana svežom ribom, vremenom prerasla u klasičnu zelenu pijacu, sa bogatom ponudom svežih poljoprivrednih proizvoda, živinskog mesa, ribe i mešovite robe. Danas je Riblja pijaca mesto gde se mogu kupiti proizvodi sa geografskim poreklom iz Novog Sada i okoline, ali i mesto susretanja i prezentovanja tradicije u proizvodnji hrane, zanatskih proizvoda, vina, meda… Sa obnovljenim i uređenim Trgom republike Riblja pijaca postaje prostor na kome se dešavaju različite manifestacije u slavu hrane i vina.

Adresa

Trg republike 18