Cultural centers

KULTURNI CENTAR NOVOG SADA (KCNS) je institucija kulture sa tradicijom dužom od pola veka. Pedesetih godina 20. veka su kao preteče savremenog Kulturnog centra u Novom Sadu delovale Tribina mladih i Kulturni centar mladih “Sonja Marinković” kao institucije koje su okupljale najznačajnija imena iz sveta umetnosti, a naročito književnosti, u socijalističkoj Jugoslaviji. O tome od 1955. sa manjim prekidima svedoči časopis za književnost i teoriju “Polja”, kao svojevrsni pregled različitih književnih estetika u regionu širem od prostora socijalističke Jugoslavije. Savremeni Kulturni centar Novog Sada je institucija kulture koja neguje različite programe – od likovnih do muzičkih, od pozorišnih do filmskih i književnih, a većina se dešava u sledećim prostorima: Klub “Tribina mladih”, velika sala KCNS, Likovni salon KCNS i Mali Likovni salon KCNS. Kulturni centar Novog Sada organizuje sledeće, tradicionalne festivale: INFANT – Inter- nacionalni festival alternativnog i novog teatra, Novosadski džez festival, Prosefest, Festival evropskog i nezavisnog filma- Euro In Film, Festival Antićevi dani i druge.

KULTURNI CENTAR NOVOG SADA, Katolička porta 5,tel: 528 972 info@kcns.org.rs www.kcns.org.rs
MALI LIKOVNI SALON KCNS, Bulevar Mihajla Pupina 9, tel: 525 120 www.kcns.org.rs
AMERIČKI KUTAK, Petra Drapšina 3, tel: 472 28 40, novisad@americancorner.rs www.kcns.org.rs

OSTALI KULTURNI CENTRI
OMLADINSKI CENTAR CK 13, Vojvode Bojovića 13, tel: 47 37 601 www.ck13.org

STUDENTSKI KULTURNI CENTAR “FABRIKA”, DR ILIJE ĐURIČIĆA 3,tel:021 63 50 744, 021 63 50 579 office@skcns.org www.skcns.org

DEČJI KULTURNI CENTAR, IveLoleRibara 6, deci.na.dar.ns@gmail.com www.decinadar.org

ZAVOD ZA KULTURU VOJVODINE VojvodePutnika 2,tel:4754 128, www.kultura-vojvodina.org.rs

KIC “Mladost” Futog, Cara Lazara 42,tel:895-598 kicfutog@gmail.com

KIC “KISAČ” Kisač, Slovačka 22,tel: 827-642 www.kic-kisac.co.rs