Kултурни центри

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА (КЦНС) је институција културе са традицијом дужом од пола века. Педесетих година 20. века су као претече савременог Културног центра у Новом Саду деловале Трибина младих и Културни центар младих “Соња Маринковић” као институције које су окупљале најзначајнија имена из света уметности, а нарочито књижевности, у социјалистичкој Југославији. О томе од 1955. са мањим прекидима сведочи часопис за књижевност и теорију “Поља”, као својеврсни преглед различитих књижевних естетика у региону ширем од простора социјалистичке Југославије. Савремени Културни центар Новог Сада је институција културе која негује различите програме – од ликовних до музичких, од позоришних до филмских и књижевних, а већина се дешава у следећим просторима: Клуб “Трибина младих”, велика сала КЦНС, Ликовни салон КЦНС и Мали Ликовни салон КЦНС. Културни центар Новог Сада организује следеће, традиционалне фестивале: ИНФАНТ – Интер- национални фестивал алтернативног и новог театра, Новосадски џез фестивал, Просефест, Фестивал европског и независног филма- Еуро Ин Филм, Фестивал Антићеви дани и друге.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАРНОВОГ САДА, Католичка порта 5, тел: 528 972 info@kcns.org.rs www.kcns.org.rs
МАЛИ ЛИКОВНИ САЛОН КЦНС, Булевар Михајла Пупина 9, тел: 525 120 www.kcns.org.rs
АМЕРИЧКИ КУТАК, Петра Драпшина 3, тел: 472 28 40, novisad@americancorner.rs www.kcns.org.rs

ОСТАЛИ КУЛТУРНИ ЦЕНТРИ
ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ЦК 13, Војводе Бојовића 13, тел: 47 37 601 www.ck13.org

СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР “ФАБРИКА”, ДР ИЛИЈЕ ЂУРИЧИЋА 3, тел:021 63 50 744, 021 63 50 579 office@skcns.org www.skcns.org

ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, ИвеЛолеРибара 6, deci.na.dar.ns@gmail.com www.decinadar.org

ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ ВојводеПутника 2, тел:4754 128, www.kultura-vojvodina.org.rs

КИЦ “Младост” Футог, Цара Лазара 42, тел: 895-598 kicfutog@gmail.com

КИЦ “КИСАЧ” Кисач, Словачка 22, тел: 827-642 www.kic-kisac.co.rs