Информатор о раду Туристичке организације Града Новог Сада

Информатор о раду Туристичке организације Града Новог Сада, припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Службени гласник ПЦ”, бр.120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021), а у складу са Упутством за објављивање информатора о раду државног органа (“Службени гласник ПЦ”, број 68/2010 и 10/2022 – др. упутство).

Информатор о раду Туристичке организације Града Новог Сада можете преузети ОВДЕ.

Информатор о раду Туристичке организације Града Новог Сада, ажуриран март 2023. године, можете преузети ОВДЕ.

Информатор о раду Туристичке организације Града Новог Сада, ажуриран октобар 2023. године, можете преузети ОВДЕ.

1. Информатор о раду јануар 2024

2. Информатор о раду фебруар 2024

Информатор о раду – повереник