Homepage Blog Znamenite žene Novog Sada – Judita Horovic

Znamenite žene Novog Sada – Judita Horovic

Jun 9, 2020

Judita Horovic (1787‒1857) je rođena u Novom Sadu u trgovačkoj porodici Horovic gde je sigurno dobila solidno obrazovanje. Kasnije će se pokazati da je bila upućena u trgovačke poslove svoje porodice. Žene tada nisu ravnopravno sa muškarcima učestvovale u društvenom i privrednom životu, pa se pojava Judite Horovic kao samostalne trgovkinje ‒ vlasnice trgovine početkom 19. veka može smatrati presedanom.

Uspešnost njenog privrednog preduzeća je verovatno uzrok činjenici da se njeno, jedino žensko ime, nalazilo u popisu glavešina novosadskih jevrejskih porodica iz 1844, uz napomenu da je trgovkinja prehrambenom robom. Za Juditu Horovic vezan je i važan događaj u vezi sa borbom za javni rad žena.

Ona je sa grupom istomišljenica u martu 1848, a posredstvom Jevrejske novosadske opštine, predala Magistratu zahtev za osnivanje prve ženske organizacije u gradu. Namera je bila da organizacija okupi Jevrejke koje bi se, mimo društva Hevra Kadiša, starale o siromašnim i bolesnim ljudima pre svega iz sopstvene zajednice.

U to vreme bilo je uobičajeno da se svaka verska ili nacionalna zajednica stara o sopstvenim članovima, ali nije bilo uobičajeno da se formiraju posebne ženske organizacije u tu svrhu. Magistrat je odbio zahtev za osnivanje prve ženske organizacije u Novom Sadu.

“Novosadsko izraelitsko dobrotvorno žensko društvo”, po zamisli Judite Horovic, osnovaće novosadske Jevrejke 1876. Biće to prvo novosadsko žensko udruženje, koje će kontinuirano raditi do II svetskog rata.

 

Autorka teksta i autorska prava G. Stojaković “Znamenite žene Novog Sada.”
Portreti znamenitih žena: Mirjana Isakov