Homepage Blog Знамените жене Новог Сада – Јудита Хоровиц

Знамените жене Новог Сада – Јудита Хоровиц

Јун 9, 2020

Јудита Хоровиц (1787‒1857) је рођена у Новом Саду у трговачкој породици Хоровиц где је сигурно добила солидно образовање. Касније ће се показати да је била упућена у трговачке послове своје породице. Жене тада нису равноправно са мушкарцима учествовале у друштвеном и привредном животу, па се појава Јудите Хоровиц као самосталне трговкиње ‒ власнице трговине почетком 19. века може сматрати преседаном.

Успешност њеног привредног предузећа је вероватно узрок чињеници да се њено, једино женско име, налазило у попису главешина новосадских јеврејских породица из 1844, уз напомену да је трговкиња прехрамбеном робом. За Јудиту Хоровиц везан је и важан догађај у вези са борбом за јавни рад жена.

Она је са групом истомишљеница у марту 1848, а посредством Јеврејске новосадске општине, предала Магистрату захтев за оснивање прве женске организације у граду. Намера је била да организација окупи Јеврејке које би се, мимо друштва Хевра Кадиша, старале о сиромашним и болесним људима пре свега из сопствене заједнице.

У то време било је уобичајено да се свака верска или национална заједница стара о сопственим члановима, али није било уобичајено да се формирају посебне женске организације у ту сврху. Магистрат је одбио захтев за оснивање прве женске организације у Новом Саду.

“Новосадско израелитско добротворно женско друштво”, по замисли Јудите Хоровиц, основаће новосадске Јеврејке 1876. Биће то прво новосадско женско удружење, које ће континуирано радити до II светског рата.

Ауторка текста и ауторска права Г. Стојаковић “Знамените жене Новог Сада.”
Портрети знаменитих жена: Мирјана Исаков