Znamenite žene Novog Sada – Dr Nada Micić-Pakvor

Vidi sve

Dr Nada Micić-Pakvor (1899‒1969) je studije medicine završila u Zagrebu 1924. U Novom Sadu je pre II svetskog rata započela karijeru prvo kao lekarka u Školskoj poliklinici, a zatim i kao šefica iste ustanove sve do 1941. Od 1932. je bila predsednica Udruženja univerzitetski obrazovanih žena – Sekcije za Vojvodinu. Odmah po oslobođenju Novog Sada 1944. nove vlasti je  postavljaju za upravnicu Školske poliklinike. Po odluci Povereništva za narodno zdravlje Glavnog odbora Narodnog fronta Vojvodine dr Nada Micić-Pakvor je od 1949. bila na čelu Uprave za zaštitu majke i deteta. Bila je članica Pokrajinskog odbora Antifašističkog fronta žena (AFŽ) Vojvodine zadužena za rad na edukaciji žena na planu zadravstvene zaštite dece. Njeni članci o dečjem zdravlju, pravilnom negovanju dece, higijeni, reproduktivnom zdravlju žena… redovno su objavljivani u periodu 1948-1950. u “Glasu žena”, mesečniku Pokrajinskog odbora AFŽ-a Vojvodine. Deo tog korpusa objavljen je i u posebnim brošurama: Majka priprema povrće za svoju decu, Za mališane koji se lekara plaše, Higijena đaka od jutra do mraka, Ne putuj majko bez velike potrebe sa svojim odojčetom i druge. Od 1962, tada već primarijus dr Nada Micić-Pakvor je bila na čelu Pokrajinskog centra za zaštitu majke i deteta, koji je iste godine transformisan u dve institucije: Demonstracioni centar sa operativnim službama i Pokrajinski centar za zaštitu majke i deteta sa posebnim zadacima na čijem čelu je dr Nada Micić-Pakvor bila do penzionisanja 1964. Umrla je i sahranjena je u Beogradu.

Autorka teksta i autorska prava G. Stojaković “Znamenite žene Novog Sada.”
Portreti znamenitih žena: Mirjana Isakov

Rezerviši turu: Novi Sad iz ženskog ugla