Homepage Blog Знамените жене Новог Сада – Др Нада Мицић-Паквор

Знамените жене Новог Сада – Др Нада Мицић-Паквор

Април 8, 2020

Др Нада Мицић-Паквор (1899‒1969) је студије медицине завршила у Загребу 1924. У Новом Саду је пре II светског рата започела каријеру прво као лекарка у Школској поликлиници, а затим и као шефица исте установе све до 1941. Од 1932. је била председница Удружења универзитетски образованих жена – Секције за Војводину.

 

Одмах по ослобођењу Новог Сада 1944. нове власти је постављају за управницу Школске поликлинике. По одлуци Повереништва за народно здравље Главног одбора Народног фронта Војводине др Нада Мицић-Паквор је од 1949. била на челу Управе за заштиту мајке и детета. Била је чланица Покрајинског одбора Антифашистичког фронта жена (АФЖ) Војводине задужена за рад на едукацији жена на плану задравствене заштите деце.

 

Њени чланци о дечјем здрављу, правилном неговању деце, хигијени, репродуктивном здрављу жена… редовно су објављивани у периоду 1948-1950. у “Гласу жена”, месечнику Покрајинског одбора АФЖ-а Војводине. Део тог корпуса објављен је и у посебним брошурама: Мајка припрема поврће за своју децу, За малишане који се лекара плаше, Хигијена ђака од јутра до мрака, Не путуј мајко без велике потребе са својим одојчетом и друге.

 

Од 1962, тада већ примаријус др Нада Мицић-Паквор је била на челу Покрајинског центра за заштиту мајке и детета, који је исте године трансформисан у две институције: Демонстрациони центар са оперативним службама и Покрајински центар за заштиту мајке и детета са посебним задацима на чијем челу је др Нада Мицић-Паквор била до пензионисања 1964. Умрла је и сахрањена је у Београду.

Ауторка текста и ауторска права Г. Стојаковић “Знамените жене Новог Сада.”
Портрети знаменитих жена: Мирјана Исаков