Homepage Blog Vinklova palata

Vinklova palata

Februar 28, 2020

Po projektu budimpeštanskog arhitekte Karolja Kovača, izgrađena je tokom 1906/7. godine, u stilu secesije, dvospratna palata sa složenom osnovom. Palata nosi ime po Ištvanu Vinklu, o kojem, nažalost, nije ostalo puno sačuvanih podataka.

Premda je istorija zaboravila Ištvana Vinkla, nekoliko informacija o palati se ipak može doznati iz nepotpuno sačuvane projektne dokumentacije, projektanta palate Karolja Kovača.

Vinklova palata se nalazi u ulici koja danas nosi naziv ulica kralja Aleksandra, i to na broju 5. Palata je izgrađena u uličnom nizu i nekada su se sa njene desne strane , do probijanja Bulevara Mihajla Pupina i izgradnje drugih objekata, nalazile kuće starijeg graditeljskog soja i velika zgrada novosadske Katoličke gimnazije. Svojim volumenom „pokriva“ inače veoma vredan objekat nekadašnje robne kuće „Bazar“ slovenačkog profesora Miheliča.

Na uličnoj fasadi, dosledno je primenjen secesejski sistem dekoracije. Zbog znatne širine palate, organizacija je izvedena potenciranjem vertikala-15 osa otvora i 3 rizalta koja nad krovnim vence završavaju zanimljivim vence perforiranih zidanih polukružnih elemenata.

U prizemlju palate se nalazi niz lokala, a na spratovima su prostrani i luksuzni stanovi. Kroz centralno postavljen kolski prolaz, ostvarena je komunikacija sa dvorištem u pozadini.

 

Izvor : Stančić, D. ,  Novi Sad od kuće do kuće 2, studio Bečkerek, Novi Sad, 2017.