Homepage Blog Винклова палата

Винклова палата

Фебруар 28, 2020

По пројекту будимпештанског архитекте Кароља Ковача, изграђена је током 1906/7. године, у стилу сецесије, двоспратна палата са сложеном основом. Палата носи име по Иштвану Винклу, о којем, нажалост, није остало пуно сачуваних података.

Премда је историја заборавила Иштвана Винкла, неколико информација о палати се ипак може дознати из непотпуно сачуване пројектне документације, пројектанта палате Кароља Ковача.

Винклова палата се налази у улици која данас носи назив улица краља Александра, и то на броју 5. Палата је изграђена у уличном низу и некада су се са њене десне стране , до пробијања Булевара Михајла Пупина и изградње других објеката, налазиле куће старијег градитељског соја и велика зграда новосадске Католичке гимназије. Својим волуменом „покрива“ иначе веома вредан објекат некадашње робне куће „Базар“ словеначког професора Михелича.

На уличној фасади, доследно је примењен сецесејски систем декорације. Због знатне ширине палате, организација је изведена потенцирањем вертикала-15 оса отвора и 3 ризалта која над кровним венце завршавају занимљивим венце перфорираних зиданих полукружних елемената.

У приземљу палате се налази низ локала, а на спратовима су пространи и луксузни станови. Кроз централно постављен колски пролаз, остварена је комуникација са двориштем у позадини.

 

Извор : Станчић, Д. , Нови Сад од куће до куће 2, студио Бечкерек, Нови Сад, 2017.