Homepage Blog Vatrogasni kongres u Novom Sadu

Vatrogasni kongres u Novom Sadu

Septembаr 13, 2018

Vatrogasni kongres je stručni događaj koji ima za cilj formiranje stručne misli kod vatrogasnih rukovodilaca ali i svih ostalih koji vole i žele da se bave vatrogastvom. Sam događaj je koncipiran tako da se sav sadržaj odvija oko II vatrogasnog seminara “Kako smo organizovani” koji ima za cilj da unapredi znanja i spoznaje organizacije vatrogasnih jedinica. Pored ovog planirane su vežbe, radionice i izložbe opreme i detalja iz istorije vatrogastva Vojvodine.

Vatrogasni kongres je kao projekat tokom realizacije svih svojih faza: inicijacije, planiranja, egzekucije lansiranja događaja pokrenuo nekoliko važnih pitanja za vatrogastvo uopšte o kojima će biti više reči na samom događaju. Ovaj događaj će se održati od 27 do 29. septembra 2018. godine u poslovnoj zgrade NIS-a.

Više informacija o događaju: http://vatrogasni-kongres.com/