Homepage Blog Ватрогасни конгрес у Новом Саду

Ватрогасни конгрес у Новом Саду

Септембар 13, 2018

Ватрогасни конгрес је стручни догађај који има за циљ формирање стручне мисли код ватрогасних руководилаца али и свих осталих који воле и желе да се баве ватрогаством. Сам догађај је конципиран тако да се сав садржај одвија око ИИ ватрогасног семинара “Како смо организовани” који има за циљ да унапреди знања и спознаје организације ватрогасних јединица. Поред овог планиране су вежбе, радионице и изложбе опреме и детаља из историје ватрогаства Војводине.

Ватрогасни конгрес је као пројекат током реализације свих својих фаза: иницијације, планирања, егзекуције лансирања догађаја покренуо неколико важних питања за ватрогаство уопште о којима ће бити више речи на самом догађају. Овај догађај ће се одржати од 27 до 29. септембра 2018. године у пословној зграде НИС-а.

Више информација о догађају: http://vatrogasni-kongres.com/