Turističke informacije

Preporučujemo da turističku ponudu maseljenih mesta i gradova na Fruškoj gori i okolini pogledate i na sledećim internet sajtovima:

Turistička organizacija Grada Novog Sada (Novi Sad, Petrovaradin, Sremska Kamenica, Bukovac, Ledinci, Budisava, Kovilj, Futog, Veternik, Begeč, Kisač, Rumenka, Stepanovićevo, Kać, Čenej, Pejićevi salaši) www.novisad.travel

Turistička organizacija opštine Irig (Irig, Vrdnik, Jazak, Neradin, Rivica, Mala Remeta, Krušedol, Prnjavor, Krušedol Selo, Velika Remeta, Šatrinci, Dobrodol) www.turorgirig.org.rs

Centar za kulturu, sport i turizam opštine Beočin (Beočin, Rakovac, Beočin Grad, Brazilija, Čerević, Banoštor, Sviloš, Grabovo, Susek, Lug) www.kcobeocin.rs

Turistička organizacija opštine Sremski Karlovci (Sremski Karlovci, Stražilovo) www.karlovci.org.rs

Turistička organizacija opštine Inđija (Inđija, Beška, Čortanovci, Jarkovci, Krčedin, Ljukovo, Maradik, Novi Karlovci, Novi Slankamen, Slankamenački Vinogradi, Stari Slankamen) www.indjija-tourism.com

Turistička organizacija opštine Šid (Šid, Adaševci, Batrovci, Bačinci, Berkasovo, Bingula, Bikić Do, Vašica, Višnjićevo, Gibarac, Ilinci, Erdevik, Jamena, Kukujevci, Ljuba, Morović, Molovin, Privina Glava, Sot) ) www.tourismsid.rs

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka (Neštin, Bačka Palanka, Čelarevo) www.toobap.rs

Turistička organizacija opštine Ruma (Mali Radinci, Voganj, Pavlovci, Stejanovci) www.rumatourism.com

Turistička organizacija grada Sremska Mitrovica (Veliki Radinci, Bešenovo, Bešenovački Prnjavor, Grgurevci, Divoš, Ležimir, Manđelos, Stara Bingula, Čalma, Šuljam, Šišatovac) www.tosmomi.rs

Turistička organizacija Grada Novog Sada ne odgovara za promene informacija i usluga ovde datih.