Туристичке информације

Информације претходно дате подложне су променама. Препоручујемо да их проверите тако што ћете понуду градова и насељених места на територији Фрушке горе погледати:

Туристичка организација Града Новог Сада (Нови Сад, Петроварадин, Сремска Каменица, Буковац, Лединци, Будисава, Ковиљ, Футог, Ветерник, Бегеч, Кисач, Руменка, Степановићево, Каћ, Ченеј, Пејићеви салаши) www.novisad.travel

Туристичка организација општине Ириг (Ириг, Врдник, Јазак, Нерадин, Ривица, Мала Ремета, Крушедол, Прњавор, Крушедол Село, Велика Ремета, Шатринци, Добродол) www.turorgirig.org.rs

Центар за културу, спорт и туризам општине Беочин (Беочин, Раковац, Беочин Град, Бразилија, Черевић, Баноштор, Свилош, Грабово, Сусек, Луг) www.kcobeocin.rs

Туристичка организација општине Сремски Карловци (Сремски Карловци, Стражилово)  www.karlovci.org.rs

Туристичка организација општине Инђија (Инђија, Бешка, Чортановци, Јарковци, Крчедин, Љуково, Марадик, Нови Карловци, Нови Сланкамен, Сланкаменачки Виногради, Стари Сланкамен)  www.indjija-tourism.com

Туристичка организација општине Шид (Шид, Адашевци, Батровци, Бачинци, Беркасово, Бингула, Бикић До, Вашица, Вишњићево, Гибарац, Илинци, Ердевик, Јамена, Кукујевци, Љуба, Моровић, Моловин, Привина Глава, Сот) www.tourismsid.rs

Туристичка организација општине Бачка Паланка (Нештин, Бачка Паланка, Челарево) www.toobap.rs

Туристичка организација општине Рума (Мали Радинци, Вогањ, Павловци, Стејановци) www.rumatourism.com

Туристичка организација града Сремска Митровица (Велики Радинци, Бешеново, Бешеновачки Прњавор, Гргуревци, Дивош, Лежимир, Манђелос, Стара Бингула, Чалма, Шуљам, Шишатовац) www.tosmomi.rs

Туристичка организација Града Новог Сада не одговара за промене информација и услуга овде датих.