Туристичке информације Фрушке горе

Информације и предлоге обиласка Националног парка Фрушка гора можете добити у Инфо центру Националног парка. Додатне информације у вези са туристичком понудом градова и насељених места на територији Фрушке горе, добићете од локалних туристичких организација.

Инфо центар Националног парка Фрушка гора
Адреса: Иришки венац бб
Телефон: +381 (0)22 463 023;  +381 (0)64 83 77 070
E-mail: office@npfruskagora.rs
Website: www.npfruskagora.co.rs

Туристичка организација Града Новог Сада
Адреса: Трг слободе 3
Телефон:  +381 (0)21 6617 343; +381 (0)21 6617 344
E-mail: tons@novisad.travel
Website: www.novisad.travel

Туристичка организација Сремски Карловци
Адреса: Патријарха Рајачића 1, Сремски Карловци
Телефон: +381 (0)21 882 127; +381 (0)21 883 855
E-mail: info@karlovci.org.rs
Website: www.karlovci.org.rs

Туристичка организација општине Ириг
Адреса: Карађорђева бб, Врдник
Телефон: +381 (0)22 465 633
E-mail: tur.orgirig@mts.rs
Website: www.turorgirig.org.rs

Туристичка организација општине Беочин
Адреса: Трг Цара Лазара 1, Беочин
Телефон: +381 (0)21 870 230
E-mail: info@turizambeocin.com
Website: www.turizambeocin.com

Туристичка организација општине Инђија
Адреса: Цара Душана 1, Инђија
Телефон: +381 (0)22 510 970
E-mail: office@indjijatravel.rs
Website: www.indjijatravel.rs

Туристичка организација општине Шид
Адреса: Цара Лазара 7, Шид
Телефон: +381 (0)22 710 088
E-mail: tourismsid@gmail.com
Website: www.tourismsid.rs

Туристичка организације општине Бачка Паланка
Адреса: Веселина Маслеше 8, Бачка Паланка
Телефон: +381 (0)21 750 067; +381 (0)21 750 105
E-mail: koordinator@backapalankainfo.com
Website: www.toobap.rs

Туристичка организација општине Рума
Адреса: Главна 172, Рума
Телефон: +381 (0)22 470 655
E-mail: ruma.too@gmail.com
Website: www.rumatourism.com

 Туристичка организација Града Сремска Митровица
Адреса: Масарикова 2а, Сремска Митровица
Телефон: +381 (0)22 618 275
E-mail: turistorgsm@yahoo.com
Website: www.tosmomi.rs