Homepage Blog TO Budve i TO Grada Novog Sada potpisale protokol

TO Budve i TO Grada Novog Sada potpisale protokol

Maj 27, 2021

Dana, 26.05.2021. godine u prostorijama Turističke organizacije Grada Novog Sada potpisan je protokol o saradnji između TO Budva (TOB) I TO Grada Novog Sada (TONS). Protokol obuhvata niz zajedničkih aktivnosti u cilju unapređenja turističke ponude Budve i Novog Sada, sa posebnim akcentom na saradnju u cilju prevazilaženja krize i oporavka turizma u doba pandemije COVID-19.

Protokolom je definisano da će obe turističke organizacije, kao najznačajniji činioci turističke ponude opštine Budva, odnosno grada Novog Sada, uspostaviti saradnju na realizaciji programa i projekata od obostranog interesa.

Protokol reguliše saradnju na promociji i informisanju o vrsti, obimu, kao i strukturi turističke ponude obe opštine, a potpisnice definišu i razmenu propagandno-informativnog materijala odnosno internet linkova i banera na zvaničnim web stranicama potpisnica protokola, a za potrebe međusobne promocije. Turističke organizacije vršiće razmenu informacija turističkog karaktera vezanih za turističke potencijale i turističke događaje Grada Novog Sada i Opštine Budva, kao i razmenu iskustva u cilju oporavka turizma u doba COVID i postCOVID-a.

Posebna tačka ovog sporazuma reguliše i konsultativnu stručnu pomoć prilikom izrade strategije za oporavak turizma nakon krize izazvane pandemijom korona virusa, kao drugih projekata iz delokruga TONS-a i TOB-a, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i principima poverenja, te važećim pravnim propisima Srbije i Crne Gore.

Direktori, Maja Liješević i Branislav Knežević, su usaglasili svoje stavove da će ova godina biti povoljnija nego prethoda, a što se tiče međunarodnog prometa turista, da će najveći broj turista pored domaćih biti iz regionalnih zemalja. Brojne promotivne aktivnosti koje se sprovode od početka godine i koje će se realizovati i u narednom periodu od strane obe turističke organizacije, sigurno će doprinetu ovom povećanju.