Homepage Blog ТО Будве и ТО Града Новог Сада потписале протокол

ТО Будве и ТО Града Новог Сада потписале протокол

Мај 27, 2021

Дана, 26.05.2021. године у просторијама Туристичке организације Града Новог Сада потписан је протокол о сарадњи између ТО Будва (ТОБ) И ТО Града Новог Сада (ТОНС). Протокол обухвата низ заједничких активности у циљу унапређења туристичке понуде Будве и Новог Сада, са посебним акцентом на сарадњу у циљу превазилажења кризе и опоравка туризма у доба пандемије „COVID-19“.

Протоколом је дефинисано да ће обе туристичке организације, као најзначајнији чиниоци туристичке понуде општине Будва, односно града Новог Сада, успоставити сарадњу на реализацији програма и пројеката од обостраног интереса.

Протокол регулише сарадњу на промоцији и информисању о врсти, обиму, као и структури туристичке понуде обе општине, а потписнице дефинишу и размену пропагандно-информативног материјала односно интернет линкова и банера на званичним wеб страницама потписница протокола, а за потребе међусобне промоције. Туристичке организације вршиће размену информација туристичког карактера везаних за туристичке потенцијале и туристичке догађаје Града Новог Сада и Општине Будва, као и размену искуства у циљу опоравка туризма у доба „COVID“ и „postCOVID-а“.

Посебна тачка овог споразума регулише и консултативну стручну помоћ приликом израде стратегије за опоравак туризма након кризе изазване пандемијом корона вируса, као других пројеката из делокруга ТОНС-а и ТОБ-а, у складу са добрим пословним обичајима и принципима поверења, те важећим правним прописима Србије и Црне Горе.

 

Директори, Маја Лијешевић и Бранислав Кнежевић, су усагласили своје ставове да ће ова година бити повољнија него претхода, а што се тиче међународног промета туриста, да ће највећи број туриста поред домаћих бити из регионалних земаља. Бројне промотивне активности које се спроводе од почетка године и које ће се реализовати у наредном периоду од стране обе туристичке организације, сигурно ће допринету овом повећању.