Homepage Blog Sve boje Fruške gore

Sve boje Fruške gore

Oktobаr 20, 2023

Timski istraživački rad koji smo preduzeli tokom 2014. i 2015. godine, obilazeći prirodne i stvorene vrednosti Fruške gore i upoznajući se sa turističkom ponudom i tržišnim mogućnostima, rezultirao je izradom „Turističke mape Fruške gore“. Tom prilikom smo obišli sva jezera, izletišta, zaštićene zone, fruškogorske manastire, salaše, etno-kuće, vinarije, ugostiteljske i smeštajne objekte, fruškogorska sela i tako predstavili sve fruškogorske vrednosti koje su turistički valorizovane. Radilo se o, kako su komentatori tog projekta naveli: „prvim ozbiljnijim koracima ka kvalitetnijoj prezentaciji ovog veoma značajnog turističkog potencijala“. Sa jedne strane predstavili smo turističke vrednosti područja potencijalnim posetiocima, a sa druge strane zaposleni u Turističkoj organizaciji Grada Novog Sada stekli su neposredne uvide o podacima iz stvarnosti, koje su zatim nadahnuto mogli da prenesu zainteresovanim posetiocima.

Izložba fotografija „Sve boje Fruške gore” nastala je 2015. godine u okviru projekta kreiranja „Turističke mape Fruške gore”. Jedan od rezultata tog terenskog istraživanja bila je kolekcija oko dve hiljade fotografija od kojih smo izabrali više od četrdeset, koje su predstavljene novosadskoj publici u Muzeju Vojvodine. Izložba „Sve boje Fruške gore“, upriličena na Dan turizma iste godine, naišla je na izuzetan prijem kod publike, pa je u nekoliko navrata deo slika bio ponovo izložen, a 2016. godine i posredstvom Organizacionog tima za kandidaturu Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture 2021.

Piše: Gordana Stojaković