Homepage Blog Све боје Фрушке горе

Све боје Фрушке горе

Октобар 20, 2023

Тимски истраживачки рад који смо предузели током 2014. и 2015. године, обилазећи природне и створене вредности Фрушке горе и упознајући се са туристичком понудом и тржишним могућностима, резултирао је израдом „Туристичке мапе Фрушке горе“. Том приликом смо обишли сва језера, излетишта, заштићене зоне, фрушкогорске манастире, салаше, етно-куће, винарије, угоститељске и смештајне објекте, фрушкогорска села и тако представили све фрушкогорске вредности које су туристички валоризоване. Радило се о, како су коментатори тог пројекта навели: „првим озбиљнијим корацима ка квалитетнијој презентацији овог веома значајног туристичког потенцијала“. Са једне стране представили смо туристичке вредности подручја потенцијалним посетиоцима, а са друге стране запослени у Туристичкој организацији Града Новог Сада стекли су непосредне увиде о подацима из стварности, које су затим надахнуто могли да пренесу заинтересованим посетиоцима.

Изложба фотографија „Све боје Фрушке горе” настала је 2015. године у оквиру пројекта креирања „Туристичке мапе Фрушке горе”. Један од резултата тог теренског истраживања била је колекција око две хиљаде фотографија од којих смо изабрали више од четрдесет, које су представљене новосадској публици у Музеју Војводине. Изложба „Све боје Фрушке горе“, уприличена на Дан туризма исте године, наишла је на изузетан пријем код публике, па је у неколико наврата део слика био поново изложен, а 2016. године и посредством Организационог тима за кандидатуру Новог Сада за Европску престоницу културе 2021.

Пише: Гордана Стојаковић