Srpska pravoslavna crkva Svetog apostola Pavla

Srpska pravoslavna crkva Svetog apostola Pavla nalazi se u Podgrađu Petrovaradinske tvđave u krugu Vojne bolnice.

Za potrebe organizovanja službe Božje za vojnike pravoslavne vere, adaptirana je tadašnja električna centrala 1922. godine, a renovirana i osvećena 1926. godine. Velikom rekonstrukcijom iz 1992/93. godine, po projektu arhitekte Ilije Protića, dobila je današnji izgled u srpsko-vizantijskom stilu.

Crkvu možete posetiti svakog dana od 8 do 17h, a grupne posete možete najaviti na Tel. +381 021 524 325, www.hramsvetogapostolapavla.com

Adresa