Српска православна црква Светог апостола Павла

Српска православна црква Светог апостола Павла налази се у Подграђу Петроварадинске твђаве у кругу Војне болнице.

За потребе организовања службе Божје за војнике православне вере, адаптирана је тадашња електрична централа 1922. године, а реновирана и освећена 1926. године. Великом реконструкцијом из 1992/93. године, по пројекту архитекте Илије Протића, добила је данашњи изглед у српско-византијском стилу.

Цркву можете посетити сваког дана од 8 до 17h, а групне посете можете најавити на Тел. +381 021 524 325, www.hramsvetogapostolapavla.com

Adresa