Rimokatolička Crkva svetog Juraja

Rimokatolička Crkva svetog Juraja je izgrađena u baroknom stilu između 1701. i 1714, a rezidencija samostana 1734. Na fasadi crkve je kip osnivača isusovačkog reda, Svetog Ignacija. U podrumu je kripta u kojoj su sahranjeni predstavnici visokog plemstva poginulog u bitkama sa Turcima počev od 1696. i najpoznatijoj – Petrovaradinskoj bici koja se odigrala 1716. Najstariji epitaf na nadgrobnoj ploči nalazi se u crkvi, a posvećen je baronu Hajnrihu Nehemu, generalu i komandantu koji je službovao na Tvrđavi krajem 17. veka gde ga je i zadesila smrt 1713. U epitafu između ostalog stoji da mu je Svevišnji kao zaslužnom vojniku koji je imao i druge vrline odredio rajsko naselje kao večni dom. U Rimokatoličkoj Crkvi Svetog Juraja su i table koje svedoče da je austrougarski car Franja Josif (1830-1916) posetio Petrovaradinsku tvrđavu 1852, a regent Aleksandar Karađorđević (1888-1934) je to isto učinio 1919.

Crkvu možete posetiti prisustvom na službi nedeljom u 17h, dok se grupne posete moraju obavezno najaviti na Tel. +381 021 643 32 58; +381 064 0039 391.

Adresa

Štrosmajerova, Petrovaradin, Serbia